ACP bij oudere Marokkaanse volwassenen in België: een interview studie
Publicatie

ACP bij oudere Marokkaanse volwassenen in België: een interview studie

  • Datum publicatie 13 mei 2023
  • Auteur Demrikapu et al.
  • Organisatie Patient Education and Counseling
  • Soort publicatie wetenschappelijke publicatie
  • Gebruiker Basisarts, Huisarts, Medisch specialist, Specialist ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialist, Verzorgende
  • Doelgroep Mensen met een migratieachtergrond
  • Setting Alle settingen
Voor vragen, neem contact op met:
Redactie Palliaweb PZNL
Laatst geactualiseerd: 9 november 2023

Proactieve zorgplanning (ACP) gesprekken spelen een belangrijke rol bij het waarborgen van zorgdoelen en -wensen van patiënten. Deelname aan ACP is lager bij oudere volwassenen die behoren tot etnische minderheden. Dit onderzoek richt zich op ACP bij oudere Marokkaanse volwassenen in België, met als doel inzicht te krijgen in hun kennis, ervaringen, opvattingen, belemmeringen en helpende factoren met betrekking tot ACP. 

Methodiek

Huisartsen wierven deelnemers onder Belgische 65+’ers van Marokkaanse afkomst in de eerstelijnszorg die baat zouden kunnen hebben bij ACP-gesprekken, maar nog geen palliatieve zorg behoeften hadden. Interviews met respondenten werden afgenomen in het Darija (Marokkaans Arabisch), de moedertaal van de deelnemers. 

Resultaten

Van de 31 potentiële deelnemers werden er 25 geïnterviewd, met een gemiddelde leeftijd van 74 jaar. Respondenten misten kennis over ACP en hadden hier niet over gesproken met zorgverleners. Na een korte uitleg over ACP gaven de meeste respondenten aanvankelijk aan dat ze religieuze bezwaren hadden tegen ACP en het niet nuttig vonden. Na verdere uitleg met een specifiek voorbeeld, verminderden deze bezwaren en waren velen bereid om ACP te bespreken, zoals het weigeren van zinloze zorg en gewenste begraafplaats. 

Belemmeringen voor ACP waren onder andere het gebrek aan kennis, huidige goede gezondheid, vertrouwen in kinderen om zorgbeslissingen te nemen, angst om kinderen te verontrusten en de potentiële negatieve impact van gesprekken over de dood. Helpende factoren waren het verstrekken van specifieke informatie door huisartsen, betrokkenheid van kinderen in ACP gesprekken en de wens om niet afhankelijk te zijn van kinderen. 

Conclusie

Veel oudere Marokkaanse volwassenen in België waren aanvankelijk niet bekend met ACP, maar waren bereid om ACP gesprekken te voeren na het krijgen van begrijpelijke en concrete informatie.

Relevantie voor de praktijk

  • Het is bevorderlijk als huisartsen begrijpelijke en concrete informatie over ACP verstrekken aan oudere Marokkaanse volwassenen 
  • Het betrekken van volwassen kinderen bij ACP-gesprekken kan een effectieve benadering zijn om ACP-gesprekken te verbeteren 
  • Het is belangrijk om rekening te houden met de diversiteit binnen de Marokkaanse gemeenschap en met de potentiële belemmeringen en helpende factoren 

Referentie

Demirkapu, H., Hajji, R., Chater, B., De Maesschalck, S., Van den Block, L., De Vleminck, A., & Devroey, D. (2023). Advance care planning among older adults of Moroccan origin: An interview-based study. Patient Education and Counseling, 113, 107794. 
 

Heb je recent wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd gerelateerd aan palliatieve zorg, en zou je hiervan een Nederlandse samenvatting willen plaatsen op Palliaweb? Neem dan contact op via onderstaande button. Je ontvangt een formulier waarmee je een samenvatting kunt indienen.

Dien een samenvatting in

Voor vragen, neem contact op met:
Redactie Palliaweb PZNL
Laatst geactualiseerd: 9 november 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.