Nabespreken van overleden patiënten

Nieuws PaTz 20 mei 2021

Het is belangrijk dat betrokken professionals onderling en met de nabestaanden evalueren of de gewenste kwaliteit van zorg geboden is en hoe daarin is samengewerkt. Hiertoe is de After Death Analysis ontwikkeld.

Om structuur te bieden voor het nabespreken van een overlijden in de PaTz bijeenkomst, kan deze vragenlijst gebruikt worden.

Contact
Neem voor vragen contact met ons op