Tijdig praten over het levenseinde (handreiking)
Hulpmiddel

Tijdig praten over het levenseinde (handreiking)

  • Ontwikkelaar KNMG
  • Soort E-book, Video of animatie
  • Gebruiker Basisarts, Huisartsen, Kaderartsen, Medisch specialisten, Specialisten ouderengeneeskunde
  • Versie 29 november 2021
  • Doelgroep Volwassenen | Ouderen
  • Setting Geestelijke gezondheidsinstelling, Hospice, Kind- en jeugdzorginstelling, Thuis, Verpleeghuis, Ziekenhuis, Zorgorganisatie voor dak- en thuislozen, Zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking
Voor vragen, neem contact op met:
Famke van Heeckeren (L&P) PZNL
Laatst geactualiseerd: 21 februari 2024

De e-books en de video zijn een handreiking voor artsen om met patiënten, die binnen afzienbare tijd zullen komen te overlijden, in gesprek te gaan over hun grenzen, wensen en verwachtingen rond het levenseinde. Er is ook een printversie van de e-books beschikbaar. 

De artsenversie en de publieksversie van de e-books bevatten dezelfde gesprekspunten om de vragen en verwachtingen van patiënten over hun levenseinde te verkennen, zoals de (on)mogelijkheden van behandeling, aanwezigheid en betekenis van wilsverklaringen, de opname in een ziekenhuis, verpleeghuis of hospice, euthanasie en orgaandonatie. Het e-book benadrukt dat het perspectief van de patiënt in het gesprek centraal moet staan: wat vindt de patiënt écht van belang in deze laatste levensfase? 

In de video Praten over het levenseinde vertellen verschillende artsen over hun eigen ervaringen en emoties.

Inzet hulpmiddel

Het hulpmiddel biedt aanknopingspunten voor artsen om gesprekken te voeren met patiënten over hun naderende levenseinde. 
 

Naar het e-book voor artsen

Naar het e-book voor patiënten

Naar de video


Randvoorwaarden voor implementatie

Alle hulpmiddelen zijn direct inzetbaar.

Licentie

Creative commons: cc by-nc-sa

Aanvullend materiaal

De checklist Tijdig praten over het levenseinde van KNMG.

 

Voor vragen, neem contact op met:
Famke van Heeckeren (L&P) PZNL
Laatst geactualiseerd: 21 februari 2024
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.