SPICT-NL markeren van de palliatieve fase (handreiking)
Hulpmiddel

SPICT-NL markeren van de palliatieve fase (handreiking)

 • Ontwikkelaar The University of Edingburgh
 • Soort Handreiking
 • Gebruiker Basisarts, Huisartsen, Kaderartsen, Medisch specialisten, Physician assistants, Praktijkondersteuners, Specialisten ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialisten, Verpleegkundigen
 • Versie mei 2019
 • Doelgroep Volwassenen | Ouderen
 • Setting Thuis, Verpleeghuis, Ziekenhuis
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 30 december 2021

Supportive Care Indicators Tool (SPICT) is een handreiking voor zorgverleners in de eerste- en tweedelijn om patiënten te markeren die een verhoogd risico hebben op achteruitgang van hun gezondheid. De handreiking is bedoeld om de onvervulde behoeften aan ondersteunende en palliatieve zorg bij deze patiënten te inventariseren, en een zorgplan te maken.  

SPICT-NL:

 • biedt de mogelijkheid om met de patiënt in gesprek te gaan over ziekte en zorgen
 • helpt de focus te verleggen naar maximale kwaliteit van leven en het bereiken van doelen van de patiënt
 • faciliteert behandeling van aandoeningen in combinatie met symptoomcontrole
 • vermindert de kans dat er in een acute situatie ineens beslissingen genomen moeten worden
 • biedt de patiënt de gelegenheid tijdig een wettelijke vertegenwoordiger aan te wijzen en voorkeuren voor de laatste levensfase op te stellen met hun arts of verpleegkundige
 • is ondersteunend aan de communicatie tussen zorgverleners en zorgorganisaties
 • helpt om de overdracht te verbeteren
 • kan bijdragen aan een vermindering van acute ziekenhuisopnames, onnodige diagnostiek en ineffectieve of ongewenste behandelingen

Inzet hulpmiddel

De handreiking wordt ingezet als ondersteuning bij het markeren van de palliatieve fase. 
 

Ga naar de handreiking


Randvoorwaarden voor implementatie 

De handreiking is direct inzetbaar. Er zijn geen randvoorwaarden als basiskennis of een voorafgaande training.

Licentie

SPICT mag niet worden gereproduceerd in een ander formaat of op welke manier dan ook worden gewijzigd zonder toestemming.
Alle gebruikers zijn ervoor verantwoordelijk dat ze de huidige versie van deze SPICT-tool gebruiken en voor elk gebruik dat ze maken van SPICT en SPICT-bronnen.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 30 december 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.