Praktische Palliatieve Box (handreiking)
Hulpmiddel

Praktische Palliatieve Box (handreiking)

  • Ontwikkelaar Willeke de Pagter en Mandalie Bulten
  • Organisatie PPBOXZorg
  • Soort Handreiking, Website
  • Gebruiker Groepsbegeleiders, Helpenden, Huisartsen, Physician assistants, Praktijkondersteuners, Specialisten ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialisten, Verpleegkundigen, Verzorgenden
  • Versie juni 2022
  • Doelgroep Volwassenen | Ouderen
  • Setting Hospice, Thuis, Verpleeghuis
Voor vragen, neem contact op met:
Willeke de Pagter PPBOXZorg
Laatst geactualiseerd: 21 februari 2024

De Praktische Palliatieve Box (PPBOX) bevat diverse praktische producten en een boekje met praktische tips over mondzorg in de laatste levensfase. Het boekje met tips stimuleert om de stervende comfort te bieden op het gebied van mondzorg.

De PPBOX biedt ondersteuning aan mantelzorgers en professionele zorgverleners in het zorgen voor mensen in de laatste dagen tot weken van hun leven. Zorgverleners kunnen instructie geven aan naasten of mantelzorgers over goede mondverzorging in de laatste levensfase. 

De mondzorgproducten zijn gebaseerd op de richtlijn Mondklachten in de palliatieve fase van het IKNL. De overige producten zijn zorgvuldig gekozen hulpmiddelen voor het verlenen van goede zorg.

Alle producten zijn los na te bestellen.

Inzet hulpmiddel

Het pakket biedt comfort aan de terminaal zieke patiënt. Het ontzorgt de mantelzorger of naaste. Het biedt de zorgverlener praktische producten in handen om mondzorg goed uit te voeren en de naaste of mantelzorger hier over te instrueren.
 

Bestel de PPBOX


Kosten

€ 41

Voor aanvullend verzekerden van VGZ en Univé is de PPBOX kosteloos beschikbaar.

Randvoorwaarden voor implementatie

Het product is direct inzetbaar

Licentie

Creative commons: by-nc-nd 

Voor vragen, neem contact op met:
Willeke de Pagter PPBOXZorg
Laatst geactualiseerd: 21 februari 2024
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.