KNMG-standpunt Beslissingen rond het levenseinde (handreiking)
Hulpmiddel

KNMG-standpunt Beslissingen rond het levenseinde (handreiking)

  • Ontwikkelaar KNMG
  • Soort Handreiking
  • Gebruiker Basisarts, Huisartsen, Kaderartsen, Medisch specialisten, Specialisten ouderengeneeskunde
  • Versie november 2021
  • Setting Geestelijke gezondheidsinstelling, Hospice, Thuis, Verpleeghuis, Ziekenhuis, Zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 1 augustus 2023

In dit KNMG-standpunt Beslissingen rond het levenseinde worden euthanasie en hulp bij zelfdoding in de context geplaatst van andere beslissingen en zorg rond het levenseinde. Daarbij komen de rol, verantwoordelijkheden, mogelijkheden en begrenzingen van de arts aan bod. Er wordt veelvuldig verwezen naar andere beroepsnormen die voor de arts relevant zijn. 

Hoofdstuk één gaat in op beslissingen en medische handelingen rond het levenseinde: hoe kan de arts hiermee omgaan en wat zijn de verantwoordelijkheden van de arts bij levenseinde zorg? 

Hoofdstuk twee schetst de professionele norm en het juridische kader voor artsen die van een patiënt een verzoek om euthanasie of hulp bij zelfdoding krijgen. Er wordt ingegaan op morele achtergronden van levensbeëindiging op verzoek, op steun en consultatie van andere artsen en op de zorgvuldigheidseisen in de euthanasiewet.

Hoofdstuk drie is gewijd aan dementie en de afwegingen die een rol spelen bij euthanasie en dementie. Het gaat naast euthanasie bij vergevorderde dementie ook over euthanasie in vroegere fasen van dementie. Dit hoofdstuk is tot stand gekomen binnen het KNMG-project Euthanasie bij dementie wat tot doel had artsen handvatten te bieden om verantwoord om te gaan met euthanasieverzoeken van patiënten in de diverse fasen van dementie.  

Inzet hulpmiddel

Het KNMG-standpunt geeft aan artsen een overzicht bij het verlenen van zorg rond het levenseinde en biedt ondersteuning bij de afwegingen die zij hierbij moeten maken.


Naar de handreiking
 

Randvoorwaarden

De handreiking is direct inzetbaar

Licentie

Overname van teksten uit deze publicatie is toegestaan onder vermelding van de volledige bronvermelding (KNMG-standpunt Beslissingen rond het levenseinde, KNMG, 2021). 

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 1 augustus 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.