Ervaren Druk door Informele Zorg (meetinstrument)
Hulpmiddel

Ervaren Druk door Informele Zorg (meetinstrument)

  • Ontwikkelaar prof. dr. Anne Margriet Pot
  • Organisatie Zorg voor beter
  • Soort Meetinstrument
  • Gebruiker Basisarts, Diëtisten, Ergotherapeuten, Fysiotherapeuten, Geestelijk verzorgers, Groepsbegeleiders, Helpenden, Huisartsen, Kaderartsen, Maatschappelijk werkers, Medisch specialisten, Physician assistants, Praktijkondersteuners, Psychologen, Specialisten ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialisten, Verpleegkundigen, Verzorgenden
  • Versie 1995
  • Doelgroep Naasten | Mantelzorgers
  • Setting Geestelijke gezondheidsinstelling, Hospice, Thuis, Verpleeghuis, Ziekenhuis, Zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 1 augustus 2023

Ervaren Druk door Informele Zorg (EDIZ) is een wetenschappelijk gevalideerd meetinstrument dat helpt de belasting van mantelzorgers, bijvoorbeeld van mensen met dementie in kaart te brengen. De mantelzorger kan EDIZ zelf invullen. De zorgverlener kan de vragen van EDIZ vervolgens invoeren. In verband met de validiteit mogen de zinnen niet veranderen. Na invulling kan de zorgverlener de uitkomsten bespreken met de mantelzorger. Het resultaat kan worden opgenomen in het zorgdossier.

De EDIZ bestaat uit een kort en bondige vragenlijst met negen uitspraken. Mantelzorgers geven aan in hoeverre ze zich in een uitspraak herkennen. De vragenlijst besteedt expliciet aandacht aan het combineren van de zorg met andere verplichtingen zoals werk en gezin. Het instrument gaat in op de emotionele gevolgen van de ervaren belasting. 

EDIZ is een momentopname, het gaat om een globale inschatting. Door de mantelzorger regelmatig de vragenlijst in te laten vullen, is een overzicht op de lange termijn te zien. Dit is bruikbaar om gerichte interventies te doen. EDIZ wordt ook gebruikt bij tussentijdse interventies.

Inzet hulpmiddel

Dit meetinstrument geeft inzicht in de (over)belasting van mantelzorgers. Mantelzorgers kunnen door de zorg voor hun naaste overbelast raken. Inzicht in de ervaren belasting en de oorzaken hiervan is waardevol. Dit helpt zorgverleners en de mantelzorger om te weten of er actie nodig is en, zo ja, welke acties de overbelasting kunnen verminderen of voorkomen.
 

Naar het meetinstrument


Randvoorwaarden voor implementatie 

Het is belangrijk om dit meetinstrument al vroeg in het zorgproces (anamnese/diagnose) in te zetten, maar ook later kan het waardevol zijn. Bijvoorbeeld wanneer je een 'niet-pluis-gevoel' hebt, de mantelzorger signalen van overbelasting vertoont, of wanneer er behoefte aan (meer) ondersteuning is.

Twee belangrijke aandachtspunten zijn:

  1. Open praten over de belasting van de zorg kan voor een mantelzorger lastig zijn wanneer de cliënt aanwezig is. Tegelijkertijd kan het waardevol zijn om samen met de mantelzorger en de cliënt mogelijke oplossingen te bespreken. Ga na wat voor de mantelzorger prettig is.
  2. Zorg voor opvolging van het gesprek: noteer de bevindingen en gemaakte afspraken in het zorgdossier. Kom er later op terug, bespreek of de acties in gang gezet zijn en of ze voldoende ondersteunend zijn.

Licentie

Creative commons: by-nc-sa 

Meer informatie

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 1 augustus 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.