After Death Analysis (handreiking)
Hulpmiddel

After Death Analysis (handreiking)

  • Ontwikkelaar Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken en Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg
  • Soort Handreiking, Vragenlijst
  • Gebruiker Geestelijk verzorgers, Huisartsen, Specialisten ouderengeneeskunde, Verpleegkundigen
  • Versie 2022
  • Doelgroep Naasten | Mantelzorgers
  • Setting Thuis
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 21 februari 2024

Het doel bij de After Death Analysis (ADA) is evalueren of de gewenste kwaliteit van zorg geboden is en hoe daarin is samengewerkt. De vragenlijst biedt zorgverleners structuur voor het nabespreken van een overlijden. Dit nabespreken kan zowel onderling tussen zorgverleners als met nabestaanden worden gedaan. 

Er vinden evaluaties plaats op drie niveau's: 

  1. met de nabestaande(n): De huisarts en wijkverpleegkundige evalueren samen hoe zij de zorg ervaren hebben. 
  2. multidisciplinair: De huisarts, wijkverpleegkundige en andere betrokken zorgverleners evalueren hoe zij de zorg ervaren hebben. 
  3. binnen de PaTz-groep: De huisarts bespreekt de belangrijkste bevindingen uit de evaluatie tijdens een PaTz-bijeenkomst. 

Per evaluatiegroep wordt het juiste moment van evalueren en de bespreekpunten aangedragen.   

Inzet hulpmiddel

Het delen van ervaringen geeft ruimte en maakt het mogelijk de zorg te verbeteren. De ADA wordt ingezet bij de evaluatie van de kwaliteit van zorg en hoe daarin is samengewerkt. 

Naar de ADA

Naar de vragenlijst


De ADA kan ook in een andere setting dan de huisartsenpraktijk worden gebruikt. 

Randvoorwaarden voor implementatie

De handreiking en vragenlijst zijn direct in te zetten.

Licentie

Creative commons: by-nc-sa 

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 21 februari 2024
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.