Palliatieve zorg symptomen
Opleiding

Palliatieve zorg symptomen

  • Aanbieder Noordhoff
  • Type scholing e-learning met certificaat
  • Kosten ja
  • Functie hbo-verpleegkundige (6), mbo-verpleegkundige (4), mbo-verzorgende (3)
  • CanMEDs rol professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, samenwerkingspartner | samenwerken, zorgverlener | medisch handelen
  • Accreditatie V&V (verzorgenden en verpleegkundigen)
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 4 augustus 2021

In de palliatieve zorg hebben zorgvragers vaak te maken met symptomen. Een symptoom is te definiëren als ‘een door de zorgvrager aangegeven klacht op lichamelijk, psychisch, sociaal en/of existentieel gebied als uiting of gevolg van een onderliggende ziekte' (Wanrooij et al., 2010). Meer dan vijftig procent van de zorgvragers met kanker in de palliatieve fase heeft symptomen als vermoeidheid, pijn, zwakte en gebrek aan eetlust. In de terminale fase komen vermoeidheid, zwakte, gewichtsverlies, sufheid en verwardheid (nog vaker) voor. Bij hartfalen en COPD zijn vermoeidheid en kortademigheid de meestvoorkomende symptomen.

Het vroegtijdig signaleren en mogelijk voorkomen van symptomen en het geven van voorlichting en advies vormen belangrijke kerntaken. De ‘vraag achter de vraag’ ontdekken en vanuit een niet-pluisgevoel signalen bespreken met de zorgvrager, diens naasten en andere disciplines dragen bij aan de fysieke, psychische, sociale en spirituele kwaliteit van leven van de zorgvrager. Het gaat om de zorgvrager en diens naasten zien én horen; in verschillende fasen, bij verschillende symptomen en in verschillende dimensies.

In de cursus Palliatieve zorg symptomen leren deelnemers wat veelvoorkomende symptomen binnen de verschillende dimensies zijn en welke meetinstrumenten daarvoor te gebruiken zijn. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan aspecten van symptoommanagement.

Na de cursus:

  • kunnen deelnemers symptomen in de palliatieve fase vroegtijdig herkennen en/of voorkomen
  • leren deelnemers in samenwerking met formele en informele zorgverleners behandelingen en zorg bieden die zijn afgestemd op de zorgvrager en diens naasten

Kosten

Er geldt een licentieprijs per instelling

Meer informatie en inschrijven

Ga voor meer informatie of inschrijving naar de website van Noordhoff.


Deze scholing is door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt.

 

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 4 augustus 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.