Palliatieve zorg basiskennis
Opleiding

Palliatieve zorg basiskennis

 • Aanbieder Noordhoff
 • Type scholing e-learning met certificaat
 • Kosten ja
 • Functie hbo-verpleegkundige (6), mbo-verpleegkundige (4), mbo-verzorgende (3)
 • CanMEDs rol professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, samenwerkingspartner | samenwerken, zorgverlener | medisch handelen
 • Accreditatie V&V (verzorgenden en verpleegkundigen)
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 4 augustus 2021

Palliatieve zorg is erop gericht om de kwaliteit van leven van zorgvragers en naasten te verbeteren. Het voorkomen en het verlichten van lijden staan voorop. Palliatieve zorg gaat verder dan alleen het geven van lichamelijke zorg. Er is ook aandacht voor de psychische, sociale en/of spirituele vragen die de zorgvrager en/of zijn naasten hebben. Menselijke aandacht, liefde en warmte zijn belangrijke pijlers voor goede zorg. In de cursus Palliatieve zorg basiskennis komt de basis van de palliatieve zorg aan bod en leren deelnemers onder andere de kenmerken van palliatieve zorg, de verschillende fases, zorg en beslissingen rond het levenseinde en aandachtspunten in de stervensfase.

Na het doorlopen van dit leerpad heeft de deelnemer basiskennis over hoe aan de patiënt en diens naasten palliatieve zorg verleend kan worden in samenwerking met formele en informele zorg. 

Tijdens en na de cursus:

 • kunnen deelnemers de verschillende manieren waarop mensen met ziekte en de dood omgaan beschrijven en deze onderscheiden van eigen normen en waarden
 • kunnen deelnemers beschrijven hoe het landschap palliatieve zorg eruitziet en welke professionals daarin een rol hebben
 • kunnen deelnemers de begrippen palliatieve zorg, terminale zorg, euthanasie en palliatieve sedatie uitleggen en de vier fasen (inclusief proces van markering) en vier dimensies van palliatieve zorg beschrijven
 • kennen deelnemers het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland en dat vertalen naar verschillende zorgsituaties
 • leren deelnemers beredeneren hoe communicatie met de patiënt en diens naasten wordt aangepast aan de verschillende fasen waarin de patiënt zich bevindt
 • leren deelnemers beredeneren welke zorg verleend moet worden binnen de fysieke, psychosociale, culturele en spirituele dimensie bij een palliatieve patiënt
 • beredeneren deelnemers welke voorlichting, adviezen en instructies aan de patiënt en diens naasten gegeven moeten worden zodat zij keuzes kunnen maken voor de gewenste palliatieve zorg
 • beredeneren deelnemers hoe met de patiënt en diens naasten gecommuniceerd wordt over levensvragen (spiritueel, psychosociaal) vanuit verschillende culturen.
 • herkennen deelnemers tijdig de stervensfase bij een patiënt en passen hierop de zorg en het zorgplan aan
 • beoordelen deelnemers wanneer zij een andere discipline, zoals de arts, geestelijk verzorger of andere zorgprofessional, moeten inschakelen en hoe daarmee wordt samengewerkt.

Kosten

Er geldt een licentieprijs per instelling

Meer informatie en inschrijven

Meer informatie over de cursus is te vinden op de website van Noordhoff.


Deze scholing is door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 4 augustus 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.