Palliatieve zorg basiskennis
Opleiding

Palliatieve zorg basiskennis

 • Aanbieder Noordhof
 • Type scholing e-learning met certificaat
 • Kosten ja
 • Functie hbo verpleegkundige (6), mbo verpleegkundige (4), mbo-verzorgende (3)
 • CanMEDs rol professionaliteit en kwaliteit | professionaliteit, samenwerking, vakinhoudelijk handelen | medisch handelen
 • Accreditatie aangevraagd V&V (verzorgenden en verpleegkundigen)
Contactpersoon Sascha de Vreeze Noordhoff Health
Laatst geactualiseerd: 14 april 2021

Palliatieve zorg is erop gericht om de kwaliteit van leven van zorgvragers en naasten te verbeteren. Het voorkomen en het verlichten van lijden staan voorop. Palliatieve zorg gaat verder dan alleen het geven van lichamelijke zorg. Er is ook aandacht voor de psychische, sociale en/of spirituele vragen die de zorgvrager en/of zijn naasten hebben. Menselijke aandacht, liefde en warmte zijn belangrijke pijlers voor goede zorg. In de cursus Palliatieve zorg basiskennis komt de basis van de palliatieve zorg aan bod. In de cursus leren deelnemers onder andere de kenmerken van palliatieve zorg, de verschillende fases, zorg en beslissingen rond het levenseinde en aandachtspunten in de stervensfase.

Leerdoelen

Hoofddoelstelling:

 • Na het doorlopen van dit leerpad heeft de deelnemer basiskennis over hoe je de patiënt en diens naasten palliatieve zorg kunt verlenen in samenwerking met formele en informele zorg.

Subdoelstellingen:

 • Deelnemers kunnen de verschillende manieren waarop mensen met ziekte en de dood omgaan beschrijven en kunnen deze onderscheiden van eigen normen en waarden.
 • Deelnemers kunnen beschrijven hoe het landschap palliatieve zorg eruitziet en welke professionals daarin een rol hebben.
 • Deelnemers kunnen de begrippen palliatieve zorg, terminale zorg, euthanasie en palliatieve sedatie uitleggen en de vier fasen (inclusief proces van markering) en vier dimensies van palliatieve zorg beschrijven.
 • Deelnemers kennen het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland en kunnen het vertalen naar verschillende zorgsituaties.
 • Deelnemers leren beredeneren hoe communicatie met de patiënt en diens naasten wordt aangepast aan de verschillende fasen waarin de patiënt zich bevindt.
 • Deelnemers leren beredeneren welke zorg verleend moet worden binnen de fysieke, psychosociale, culturele en spirituele dimensie bij een palliatieve patiënt.
 • Deelnemers beredeneren welke voorlichting, adviezen en instructies aan de patiënt en diens naasten gegeven moeten worden zodat zij keuzes kunnen maken voor de gewenste palliatieve zorg.
 • Deelnemers beredeneren hoe met de patiënt en diens naasten gecommuniceerd wordt over levensvragen (spiritueel, psychosociaal) vanuit verschillende culturen.
 • Deelnemers herkennen tijdig de stervensfase bij een patiënt en passen hierop de zorg en het zorgplan aan.
 • Deelnemers beoordelen wanneer zij een andere discipline, zoals de arts, geestelijk verzorger of andere zorgprofessional, moeten inschakelen en hoe daarmee wordt samengewerkt.

Deze scholing is gebaseerd op

Welke leervorm(en) worden gebruikt in deze scholing?

E-learning met kennis en verwerkingsopdrachten 

Welke docent(en) verzorg(t)(en) de scholing?

Auteur: Bo van Aalst | Eindredactie: Simone Ketelaars

Kosten

Er geldt een licentieprijs per instelling

Meer informatie en inschrijven

Meer informatie over de cursus is te vinden op de website van Noordhoff.


Deze scholing is door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt.

Contactpersoon Sascha de Vreeze Noordhoff Health
Laatst geactualiseerd: 14 april 2021
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.