Ik weet niet wat ik zeggen moet
Opleiding

Ik weet niet wat ik zeggen moet

 • Aanbieder Rob Bruntink
 • Type scholing workshop
 • Kosten ja
 • Functie diëtist, fysio- of ergotherapeut, geneeskunde-bachelor (6), hbo verpleegkundige (6), helpende zorg & welzijn (2), huisarts, mbo verpleegkundige (4), mbo-verzorgende (3), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), psycholoog, vrijwilligers palliatieve zorg
 • CanMEDs rol communicatie
 • Accreditatie aangevraagd geen accreditatie aangevraagd
Contactpersoon Rob Bruntink Bureau MORBidee
Laatst geactualiseerd: 14 april 2021

Van verpleegkundigen, verzorgenden en andere zorgprofessionals wordt verwacht dat zij in gesprek gaan met ongeneeslijk zieken over het levenseinde. Maar hoe doe je dat? Waarover praat je en wanneer begin je? Op die vragen gaat de scholing 'Ik weet niet wat ik zeggen moet' in. Er is aandacht voor theorie en kennisoverdracht, maar daarnaast oefenen deelnemers met mede-cursisten in levenseindegesprekken.

Leerdoelen

 • De deelnemer heeft voldoende informatie en handvatten om in de praktijk gesprekken over het levenseinde te kunnen voeren of op gang te brengen tussen cliënten en hun naasten. 
 • De deelnemer begrijpt waarom levenseindegesprekken belangrijk zijn 
 • De deelnemer weet op welk moment in de zorg levenseindegesprekken aan de orde zijn of kunnen komen 
 • De deelnemer kan aanvoelen welke cliënt toe is aan een levenseindegesprek 
 • De deelnemer is op de hoogte van verschillende onderwerpen die behoren tot levenseindegesprekken 
 • De deelnemer weet welke concrete handvatten er zijn om levenseindegesprekken te voeren en hoe deze in de praktijk in te zetten. 
 • De deelnemer weet om te gaan met dilemma's die kunnen voorkomen bij communicatie rondom het levenseinde.

Deze scholing is gebaseerd op

Primair:

 • Bruntink/Overman, Levenseindegesprekken. Een whitepaper voor zorgverleners. 2018
 • Overman/Bruntink, Ik weet niet wat ik zeggen moet. Hoe praat je over dood, verlies en rouw? 2020

Daarnaast:

 • Becker, E., De ontkenning van de dood
 • Detering, K. et al, The impact of advance care planning on end of life care in elderly patients: randomised controlled trial, BMJ, 2010.
 • Dying to Talk, Discussion Starter, Working out what’s right for you, Palliative Care Australia, 2016.
 • Jehlen, N., Multiple Goals: a Framework for understanding and improving quality in end of life communication, Common Practice, 2014.
 • Keating, N.L., Physician Factors Associated With Discussions About End-of-Life Care, Cancer, 2010.
 • Kellehear, A., A social history of dying, Cambridge University Press, 2007.
 • Kwaliteitskader Palliatieve Zorg, IKNL/Palliactief, 2017.
 • Lakin. J. et al, Changing How Patients and Doctors Talk About Death, Harvard Business Review, 2016.
 • Lessen uit gesprekken over leven en dood. Voorlichting over palliatieve zorg aan mensen met een migratieachtergrond, Pharos, 2017.
 • Lynne, J. & Adamson, D.M., Living well at the end of life, Adapting health care to serious chronic illness in old age, white paper, RAND Health, 2003.
 • Murray, S.A. e.a., Illness trajectories and palliative care, BMJ, 2005.
 • Serious Illness Conversation Guide, Ariadne Labs, 2015.
 • Slort, W., General practitioner-patient communication in palliative care. Availability, current issues and anticipation. Proefschrift VUmc, 2014.
 • Solomon, S., Greenberg, J. & Pyszczynski, T., The Worm at the Core. On the role of Death in Life. Penguin Random House UK, 2015.
 • Volandes, A.E., M.D., The Conversation. A revolutionary plan for end-of-life care. Bloomsbury, USA, 2015.
 • Yalom, I.D., Tegen de zon in kijken. Doodsangst en hoe die te overwinnen, Balans, 2008.

Welke leervorm(en) worden gebruikt in deze scholing?  

Casuïstiekbespreking, groepsgesprekken, kennisoverdracht, reflectie  

Welke docent(en) verzorg(t)(en) de scholing?  

Rob Bruntink (CRKBO) 

Kosten

€350 à €450 voor de organisatie, €79 à €99 voor het individu.

Meer informatie en inschrijven

Meer informatie en inschrijven kan op de website van Bureau MORBidee.


Deze scholing is door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt.

Contactpersoon Rob Bruntink Bureau MORBidee
Laatst geactualiseerd: 14 april 2021
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.