Besluitvorming over levensverlengend handelen in de post-acute fase na een ernstige beroerte (e-learning)
Opleiding

Besluitvorming over levensverlengend handelen in de post-acute fase na een ernstige beroerte (e-learning)

 • Aanbieder Amsterdam UMC
 • Type scholing e-learning met certificaat
 • Kosten ja
 • Locatie Online
 • Functie hbo-verpleegkundige (6), huisarts, kaderarts, medisch specialist (8), post-hbo palliatieve zorg (6), specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist (7)
 • CanMEDs rol communicator | communiceren, zorgverlener | medisch handelen
 • Accreditatie ABAN (artsen-algemeen), Cluster 1 (huisarts, SO)
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 2 september 2022

E-learning over besluitvorming over levensverlengend handelen in de post-acute fase na een ernstige beroerte. De module is ontwikkeld naar aanleiding van het onderzoek Besluitvorming na een ernstige beroerte in het ZonMW programma Palliantie. In dit onderzoek zijn zestien patiënten in de post-acute fase van een ernstige beroerte gevolgd. Vanaf het moment van opname op de afdeling tot ontslag waren de onderzoekers aanwezig bij alle visites, familiegesprekken en intercollegiaal overleg over de casus. Ook voerden zij gesprekken met alle deelnemers aan de besluitvorming. Het onderzoek vond plaats in drie ziekenhuizen. 

Het proces van besluitvorming is ontrafeld en resulteerde in een model voor besluitvorming over het geven van sondevoeding. In de e-learning leert de cursist werken met dit besluitvormingsmodel. Daarnaast krijgt de cursist informatie over de juridische en prognostische kaders van de besluitvorming.

Na de cursus:

 • staat de cursist bewust stil bij het nemen van beslissingen over het inzetten levensverlengende behandelingen in de post-acute fase na een ernstige beroerte
 • kan de cursist de beslissing om sondevoeding te geven in de postacute fase vanuit verschillende invalshoeken systematisch verkennen
 • is de cursist zich bewust van de argumenten die bij het reconstrueren van de voorkeur van de patiënt van belang kunnen zijn en heeft handvatten deze zo goed mogelijk te achterhalen
 • is de cursist zich bewust van de argumenten die van belang kunnen zijn bij het vaststellen van de (medische) noodzaak om een behandeling in te zetten in de post-acute fase van een ernstige beroerte
 • is de cursist zich bewust van de argumenten die van belang kunnen zijn bij het vaststellen van het comfort van de patiënt 
 • is de cursist bekend met de relevante juridische kaders van medische besluitvorming over de toepassing van sondevoeding
 • is de cursist bekend met de prognostische factoren van een ernstige beroerte

Kosten

De eerste driehonderd deelnemers kunnen de e-learning kosteloos volgen. Daarna kost het volgen van de module €17,50.

Meer informatie en inschrijven

Ga voor meer informatie en inschrijving naar de website.

Deze opleiding voldoet aan de criteria die opgesteld zijn door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ).

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 2 september 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.