Bijlage 1: Hoe is de Oog voor Naasten en Nabestaanden-methodiek tot stand gekomen?

Tijdens het Oog voor Naasten-project (2017-2019) is een methodiek ontwikkeld om enerzijds zorgverleners werkzaam in verpleeghuizen en ziekenhuizen te ondersteunen in het zorgen voor naasten van patiënten met levensbedreigende aandoeningen en anderzijds deze naasten te stimuleren om ook oog te hebben voor hun eigen behoeften. In het kader van het vervolgproject ‘Oog voor Naasten en Nabestaanden’ (2021-2024) werd deze methodiek doorontwikkeld aan de hand van de volgende acties:

  1. Uitbreiding van de methodiek met drie interventies van andere projecten die gericht zijn op naasten en nabestaanden:
    1. De mantelzorgprofielen (Mantelzorg op Maat)
    2. De COM-vragenlijst en training (InCaSu@home)
    3. Het Werkboek Rouwzorg (Consortium Noord-Holland-Flevoland)
  2. In samenwerking met Pharos werd de methodiek geschikt gemaakt voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en/of een migratieachtergrond.
  3. Er zijn focusgroepen gehouden met zorgverleners werkzaam in de extramurale zorg en hospices om ook de specifieke elementen van deze zorgsettingen te verwerken in de methodiek.
  4. Aan de hand van actie-onderzoek met 24 verschillende zorgorganisaties (2022-2023) zal de methodiek nog verder worden doorontwikkeld.

In eind mei 2020 is er door landelijke PZNL expertgroep ‘Palliatieve Zorg ten tijde van Corona’ een specifieke COVID-19-module samengesteld op basis van de OvN-methodiek ter gebruik bij naasten van patiënten met COVID-19. Op basis van interviews met naasten en nabestaanden van Covid-19 patiënten en focusgroepen met zorgverleners is deze module verder toegespitst op de omstandigheden waarin beperkende maatregelen gelden wegens een uitbraak van een besmettelijke ziekte. Deze module is onderdeel van het Oog voor Naasten en Nabestaanden project en te vinden op www.oogvoornaasten.nl.