Waarde en voorwaarden ON2

Op deze pagina vind je meer informatie over de toegevoegde waarde van ON2 voor de eigen organisatie, de voorwaarden voor het toepassen van ON2 en wat je als organisatie van ON2 kunt verwachten.

Toegevoegde waarde van ON2 voor de eigen organisatie

Het ON2 traject kan bijdragen aan:

 • Betere kwaliteit van zorg

  Naasten als informatiebron voor aanvullende informatie over de patiënt, zodat de zorg nog beter aansluit en mogelijke complicaties in het ziekte en zorgtraject worden voorkomen.

 • Hogere klanttevredenheid

  De patiënt krijgt optimale zorg en de naasten weten zich gehoord, gezien en gesteund.

 • Hogere medewerkerstevredenheid
  • Minder irritaties en misverstanden in de communicatie met patiënten en naasten door betere afstemming.
  • Meer waardering door naasten
  • Mogelijkheid voor medewerkers om een intensief zorgtraject samen met de naasten af te sluiten.
 • Op termijn besparen van geld

  Grotere medewerkerstevredenheid en klanttevredenheid levert uiteindelijk tijdwinst op doordat minder (negatieve) energie gestoken hoeft te worden in het ‘blussen van brandjes’, klachtenafhandeling en ziekteverzuim.

Voorwaarden voor het toepassen van ON2

Om het ON2 traject succesvol te doorlopen, zijn  de volgende organisatiekenmerken helpend:

De ambitie om goede kwaliteit van palliatieve zorg te geven aan patiënten met een levensbedreigende aandoening (of kwetsbaarheid) én hun naasten.

Leidinggevenden, teammanagers en bij voorkeur ook de Raad van Bestuur staan achter het uitvoeren van het ON2-traject.

Leidinggevenden/ teammanagers zijn actief betrokken en faciliteren de projectambassadeurs om het ON2 traject te kunnen uitvoeren. 

Er zijn geen grote reorganisaties, projecten of implementaties binnen de organisatie.
(Mocht dit wel het geval zijn, rond deze projecten liever eerst af, zodat er voldoende ruimte en tijd is voor de implementatie van het ON2 traject).

Wat vraagt de implementatie van ON2 van uw organisatie?

Gemotiveerde en goed geschoolde medewerkers

Managers die zelf of samen met de project ambassadeurs deze zorg op de agenda zetten en de randvoorwaarden creëren,

 

Wil jij ook met het ON2 traject aan de slag?

Starten kan op elk moment, wanneer het jou het beste uitkomt!

Maak een profiel aan!