Colofon

De Oog voor Naasten en Nabestaanden methodiek is ontwikkeld door het Expertisecentrum Palliatieve zorg Leids Universitair Medisch Centrum (EPZ-LUMC) in nauwe samenwerking met Pharos, Mantelzorg.nl, PZNL expertgroep palliatieve zorg ten tijde van Corona, Hogeschool Rotterdam en Amsterdam UMC. Andere belangrijke partners zijn: consortium Propallia en Universitair Netwerk voor de Care Zuid Holland (UNC-ZH). De financiering is afkomstig van het ZonMw programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’.

Hiernaast kunt u meer informatie over het projectteam en de partners vinden.

Voor vragen over het project kunt u de projectleider, Drs. Marcella C. Tam, mailen (m.c.tam@lumc.nl)

Vormgeving website en brochures: W. Kruijswijk,  W.Boere, M.K. Kunen

Redactioneel advies:
LUMC: M. Oomes, J.M. van Seggelen, Pharos: T. Duijnhoven