2. Waarom zorg voor naasten?

Het bevordert kwaliteit van leven van naaste én patiënt

Zorg en aandacht die specifiek gericht is op naasten vóór, rondom en na het sterven van een dierbare hoort bij goede palliatieve zorg. Door oog te hebben voor naasten draag je bij aan de kwaliteit van leven van naasten én patiënt. Dit ondersteunt naasten bij het rouwproces, en het geeft de patiënt rust omdat er goed wordt gezorgd voor diegenen die belangrijk voor hem of haar zijn, ook na het overlijden.

“Het levert je heel veel op. Want als je de zorg voor de naasten goed doet, dan wordt vaak ook de cliënt zelf rustiger. Als die ziet dat er ook voor naasten gezorgd wordt.” – Verzorgende

Het bevordert de kwaliteit van zorg

Naasten kunnen veel te bieden hebben als het gaat om het verbeteren van de kwaliteit van zorg:

  • Naasten zijn vaak belangrijke zorggevers en daardoor belangrijke samenwerkingspartners voor jou. Door samen af te stemmen over de zorg, kun je mogelijke problemen in het ziekte- en zorgtraject vóór zijn en de kwaliteit van zorg bevorderen. Je kunt van naasten informatie krijgen die niet in een zorgdossier of overdracht is opgenomen, maar die wel belangrijk is voor de zorg. Bijvoorbeeld over wie de patiënt precies is en wat voor hem of haar belangrijk is.
  • Het aansluiten bij wensen en behoeften van naasten kan bijdragen aan een ontspannen en open werksfeer, waarbinnen eventuele ontevredenheid over de zorg onder naasten en patiënten beperkt blijft.
  • Nazorg voor naasten na overlijden van hun dierbare kan een goede gelegenheid bieden om laagdrempelig feedback over de zorg te vragen. Deze feedback kan gebruikt worden om de kwaliteit van de zorg op de afdeling of binnen de instelling als geheel te verbeteren.

“Tijdens zo’n nazorgtraject hoor je van naasten ook dingen als: ‘ik heb dit heel
prettig gevonden op de afdeling’,  of ‘ik heb dit als struikelblok ervaren’.
Het is ook een soort evaluatiemoment.”
 – Arts

Het geeft jou als zorgverlener voldoening

Het geven van zorg en ondersteuning aan de naasten in een voor hen zware periode kan ook jou als zorgverlener voldoening geven. Door interesse in naasten te tonen, een luisterend oor te bieden en hen waar nodig te wijzen op aanvullende ondersteuning bij verwerking van het (aanstaande) verlies en het regelen van praktische zaken, kunnen zowel patiënten als naasten rustiger worden. Dit kan hen helpen om zich beter in staat te voelen om afscheid te nemen als de tijd daar is. Daarnaast biedt nazorg jou een mogelijkheid om een intensief zorgtraject, waarin je vaak een band met patiënt en naasten hebt opgebouwd, af te sluiten.

“Het begeleiden van naasten geeft me zoveel voldoening en waardering. Ook omdat ik het direct terugkrijg van de naasten, dat het zo fijn voor hen is om dat stukje aandacht te krijgen.“ – Wijkverpleegkundige