Bijlage 4: Verwijsmogelijkheden en informatiebronnen voor naasten

Verwijzing naar andere zorgverleners en hulpverleners:

Uitgangspunt bij verwijzen van naasten voor ondersteuning is

 • Steun dicht bij huis indien mogelijk
 • Stem de verwijzing naar gespecialiseerde zorg aan naasten af met de huisarts
 • Overweeg contact met het consultatieteam palliatieve zorg van het ziekenhuis of het netwerk palliatieve zorg in de regio, bij vragen over doorverwijzen. Zij kennen de zorgkaart en sociale kaart van de betreffende regio.

Verwijzen kan naar:

 • POH GGZ (huisartsenpraktijk)
 • Maatschappelijk werk (via sociaal wijkteam of gemeente)
 • Centrum voor levensvragen / Geestelijke verzorging (via www.geestelijkeverzorging.nl)
 • Inloophuizen
 • Kerken en andere religieuze organisaties
 • Psycholoog
 • Rouwbegeleiding
 • Vrijwilligersorganisaties, zoals VPTZ Nederland

Het is belangrijk om als team of afdeling een overzicht te maken van alle verwijsmogelijkheden in de regio.

Informatiebronnen om naar door te verwijzen:

Algemene informatie voor naasten

Tijdschrift met informatie over palliatieve zorg

palvooru.nl

metzorgleven.nl

Informatie over verschillende onderwerpen voor patiënten met een ongeneeslijke ziekte en hun naasten

overpalliatievezorg.nl

Website met informatie van huisartsen over de laatste levensfase

thuisarts.nl

Folder en filmpjes voor naasten

oogvoornaasten.nl

Informatie over de rol als naaste bij iemand die ongeneeslijk ziek is

ziekwordjenietalleen

Handreiking voor naasten over het levenseinde van mensen met dementie.

zorgvoorbeter.nl/dementie/laatste-levensfase

Ondersteuning bij praktische regelzaken

mantelzorgmakelaar.nl

Informatie over palliatieve zorg in desbetreffende regio

palliaweb.nl/netwerkzorg

Informatie over mantelzorg en mogelijkheden voor ondersteuning

overpalliatievezorg.nl/zorg-en-hulp/mantelzorg

mantelzorg.nl

balans.mantelzorg.nl

Psychische zorg voor patiënten en naasten/nabestaanden

Informatie over o.a. angst, depressie, eenzaamheid, verdriet en levensvragen

kanker.nl/wanneer verwerken niet lukt

Informatie over veranderingen t.a.v. intimiteit en relaties

overpalliatievezorg.nl/lichamelijke-en-psychische-klachten/problemen-met-seks-intimiteit

24/7 telefoonlijn voor een luisterend oor. Chatten en e-mailen ook mogelijk via de website.

deluisterlijn.nl

088 0767 000

Ondersteuning voor mantelzorgers

Algemene informatie over vrijwillige palliatieve zorg thuis, onder meer om mantelzorgers te ontlasten

vptz.nl

Website met informatie voor mantelzorgers

mantelzorg.nl

Omgang met mogelijke morele dilemma’s bij het verlenen van mantelzorg

movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Draai-het-eens-om

Praten over het levenseinde

Informatie over zingeving, existentiële vragen, levensbeschouwing of geloof

geestelijkeverzorging.nl

centrumvoorlevensvragen.nl

E-book over praten met de dokter over grenzen, wensen en verwachtingen rond uw levenseinde

levenseinde.patientenfederatie.nl

Informatie over de laatste levensfase

KBO-PCOB/onmisbare informatie over het levenseinde

Hulpmiddel om alle belangrijke zaken rond uw laatste levensfase op te schrijven en het gesprek met naasten te voeren

ikwilmetjepraten.nu

Hulpmiddel om wensen rond de laatste fase van het leven vast te leggen

Palvooru.nl/wensenboekje

Wensenboekje voor mensen met een verstandelijk beperking. Mogelijkheid tot in gesprek gaan over wensen, als iemand niet meer beter wordt

nivel/alsiknietmeerbeterword

Palliatieve sedatie en euthanasie

Informatie over palliatieve sedatie

overpalliatievezorg.nl/keuzes/palliatieve-sedatie

thuisarts.nl/levenseinde/ik-wil-meer-weten-over-palliatieve-sedatie

Informatie van uw huisarts over euthanasie

Thuisarts.nl

Informatie over euthanasie en wetgeving

thuisarts.nl/levenseinde/ik denk aan euthanasie

rijksoverheid.nl/euthanasie

Praktische informatie rondom ziekte en overlijden

Informatie zorgaanbod, regelhulp en kosten

regelhulp.nl

Informatie voor ondersteuning bij leven met een beperking

mee.nl/clientondersteuning

Informatie van notaris over (levens)testament, overlijden en schenken

notaris.nl

Informatie over wat te regelen bij overlijden

rijksoverheid/overlijden

nibud.nl/consumenten/zaken-regelen-bij-een-overlijden

mantelzorg.nl/geldzaken

Informatie met het omgaan met social media-accounts van de overledene

uitvaartverzekering.nl/onderwerpen/social-media-account-overlijden

digitallifelegacy.nl/

Informatie over het regelen en de kosten van een uitvaart

uitvaartinformatie.nl

Tips om alles rondom overlijden en uitvaart op het juiste moment te regelen

doodgaanendoorgaan.ardanta.nl/

Informatie van Rijksoverheid over erven en nalatenschap

rijksoverheid/erven

De stervensfase

Informatie over lichamelijke en geestelijke veranderingen in de laatste dagen van leven

overpalliatievezorg.nl/zorg-en-hulp/stervensfase

Informatie gericht op kanker, maar ook bruikbaar voor andere ziektebeelden

kanker.nl/niet meer beter worden/de laatste fase

24/7 hulplijn voor vragen over sterven (steun en informatie voor patiënten en hun naasten)

landelijkexpertisecentrumsterven.nl/sterven

Steun bij rouw verlies

Informatie voor nabestaanden

rouw.nl

overpalliatievezorg.nl/naasten/rouw-bij-nabestaanden

Hulp en advies bij rouw en verlies

steunbijverlies.nl

humanitas.nl/themas/verlies

in-de-wolken.nl

Ondersteuning voor kinderen, jongeren en hun ouders bij verlies en rouw.

achterderegenboog.nl

kankerspoken.nl

Individuele rouwondersteuning, lotgenotengroepen, voorlichting en advies

humanitas.nl/themas/verliesIssoria/rouwondersteuning