Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken (handreiking)
Onderwijsmateriaal

Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken (handreiking)

  • Aanbieder KNMG en V&VN
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal
  • Versie 2014
  • Opleiding geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, helpende zorg & welzijn niveau 2, huisarts, mbo verpleegkundige niveau 4, post-hbo palliatieve zorg (6), specialist ouderengeneeskunde, verzorgende (IG) niveau 3
  • CanMEDs rol zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 12 april 2021

In 2011 constateerde de KNMG dat artsen beter bekend moesten worden met het begeleiden van patiƫnten die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen. Naar verwachting zullen hulpverleners deze situatie steeds meer gaan tegenkomen.

Deze handreiking van de KNMG en V&VN helpt artsen, verpleegkundigen en verzorgenden om deze patiƫnten goed voor te bereiden en te begeleiden en om adequate palliatieve zorg in of voort te zetten. De handreiking kan als achtergrondinformatie dienen voor een les over beslissingen rond het levenseinde.
 

Naar het materiaal
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 12 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.