Wat hadden we anders kunnen doen? (video)
Onderwijsmateriaal

Wat hadden we anders kunnen doen? (video)

 • Aanbieder Jeroen Terlingen
 • Soort materiaal video of animatie
 • Versie 2016
 • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), hbo-verpleegkundige niveau 6, mbo-verpleegkundige niveau 4, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), vpk. specialist (7)
 • CanMEDs rol communicator | communiceren, zorgverlener | medisch handelen
 • Kosten nee
Voor vragen, neem contact op met:
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 24 oktober 2022

Wat hadden we anders kunnen doen? is een video van zes minuten die ingaat op vraagstukken over actief behandelen of abstineren, het beslisproces en de consequenties voor patiënt, naasten en mantelzorgers. 

De film is te gebruiken als inleiding voor een discussie/meningsvorming over het belang van proactieve zorgplanning en gezamenlijke besluitvorming. 

Suggestie voor het nabespreken van de video: bespreek onderstaande vragen in subgroepen en licht vervolgens de kern eruit:

 • Welke aspecten zie je met betrekking tot proactieve zorgplanning? Wat is een goed moment in deze casus om proactieve zorgplanning te bespreken en opnieuw te bespreken?
 • Hoe heeft de gezamenlijke besluitvorming plaatsgevonden? Wat vind je van deze aanpak?
 • Aan het einde van de video vraagt de nabestaande zich af in hoeverre zij invloed kon hebben op een andere behandeling. Wat is de achterliggende gedachte van haar om deze vraag te stellen? En wat is jouw mening hierover?

Leerdoelen

 • De student leert aspecten benoemen met betrekking tot proactieve zorgplanning en gezamenlijke besluitvorming en leert toelichten hoe zij zich tot elkaar verhouden.
 • De student leert te reflecteren op de aanpak van de arts en de reactie van de patiënt (en naasten) over proactieve zorgplanning en gezamenlijke besluitvorming.
   

Naar het materiaal
 

Licentie

Creative commons: by-nc-sa
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Voor vragen, neem contact op met:
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 24 oktober 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.