Wat hadden we anders kunnen doen?
Onderwijsmateriaal

Wat hadden we anders kunnen doen?

  • Aanbieder Jeroen Terlingen
  • Soort materiaal video en animatie
  • Type bron of lesonderdeel
  • Versie 2016
  • Zorgverlener helpenden, huisartsen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, verzorgenden
  • Zorgvrager mantelzorgers, patiënten
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 19 november 2018

"Wat hadden we anders kunnen doen?" is een video (6 minuten) die ingaat op vraagstukken over actief behandelen of abstineren, het beslisproces en de consequenties voor patiënt en mantelzorger. 

De film is te gebruiken als inleiding voor een discussie / meningsvorming/ belang van vroegtijdige zorgplanning en gezamenlijke besluitvorming.
 

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal

Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs.

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 19 november 2018
Contact Palliaweb
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meld je dan hier aan voor de PZNL-nieuwsflits. Suggesties voor, of vragen aan de redactie? We horen graag van je!