Wat er echt toe doet aan het levenseinde (video)
Onderwijsmateriaal

Wat er echt toe doet aan het levenseinde (video)

  • Aanbieder TED Talk (BJ Miller)
  • Versie 2015
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap
  • Kosten nee
Contactpersoon
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 22 december 2021

BJ Miller is een palliatieve zorgarts die nadenkt over hoe hij een waardig, gracieus levenseinde voor zijn patiënten kan creëren. Hij bespreekt in deze Tedtalk (19:07 min) vragen omtrent het levenseinde zoals:

  • Wat wensen we aan het einde van ons leven het meest?
  • Hoe denken we over de dood ?
  • Hoe eren we het leven?

Hij bepleit dat het huidige systeem is gebouwd vanuit een ziekte-perspectief en dat er voor goede palliatieve zorg een verschuiving moet plaatsvinden naar een perspectief waarin de patiënt centraal staat. Miller stelt dat de dood hoort bij het leven en we daar ook ruimte voor moeten maken zowel fysieke als psychische ruimte. Zo worden het levenseinde en het stervensproces meer dan alleen een proces.

Deze Tedtalk kan gebruikt worden om studenten aan te zetten tot nadenken en reflectie omtrent hun perspectief op het levenseinde. Maar ook voor zorgverleners die werken met patiënten in de palliatieve terminale fase om Millers visie te vernemen en te reflecteren over zijn uitspraak 'onnodig lijden is te veranderen'. 

De Tedtalk is in het Engels. 
 

Naar het materiaal
 

Download de docenteninstructie

 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 22 december 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.