Wat er echt toe doet aan het levenseinde (video)
Onderwijsmateriaal

Wat er echt toe doet aan het levenseinde (video)

  • Aanbieder BJ Miller; Tedtalk
  • Soort materiaal video of animatie
  • Versie 2015
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, geestelijk verzorger, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, huisarts, kaderarts, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), psycholoog, specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap
  • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 18 augustus 2021

BJ Miller is een palliatieve zorgarts die nadenkt over hoe hij een waardig, gracieus levenseinde voor zijn patiënten kan creëren. Hij bespreekt in deze Tedtalk (19:07 min) vragen omtrent het levenseinde zoals:

  • Wat wensen we aan het einde van ons leven het meest?
  • Hoe denken we over de dood ?
  • En hoe eren we het leven?

Hij bepleit dat het huidige systeem is gebouwd vanuit een ziekte-perspectief en dat er voor goede palliatieve zorg een verschuiving moet plaatsvinden naar een perspectief waarin de patiënt centraal staat. Miller stelt dat de dood hoort bij het leven en we daar dan ook ruimte voor moeten maken, fysieke als psychische ruimte. Zo worden het levenseinde en het stervensproces meer dan alleen een proces.

Deze Tedtalk kan gebruikt worden om studenten aan te zetten tot nadenken en reflectie omtrent hun perspectief op het levenseinde.
 

Naar het materiaal
 

Download de docenteninstructie

 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 18 augustus 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.