Wat er echt toe doet aan het levenseinde (Tedtalk)
Onderwijsmateriaal

Wat er echt toe doet aan het levenseinde (Tedtalk)

  • Aanbieder BJ Miller; Tedtalk
  • Versie 2015
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 13 april 2020

BJ Miller is een palliatieve zorgarts die nadenkt over hoe hij een waardig, gracieus levenseinde voor zijn patiënten kan creëren. Hij bespreekt in deze Tedtalk (19:07 min) vragen omtrent het levenseinde zoals:

  • Wat wensen we aan het einde van ons leven het meest?
  • Hoe denken we over de dood ?
  • En hoe eren we het leven?

Hij bepleit dat het huidige systeem is gebouwd vanuit een ziekte-perspectief, en dat er voor goede palliatieve zorg een shift moet plaatsvinden waarin de zorg de patiënt centraal heeft staan. BJ Miller stelt dat de dood hoort bij het leven en we daarom ruimte moeten maken hiervoor, zowel fysieke als psychische ruimte, zodat het leven zichzelf helemaal kan uitspelen. Op deze manier wordt het levenseinde en het stervensproces meer dan alleen een proces dat we uit de weg te gaan.

Deze Tedtalk kan gebruikt worden om studenten aan te zetten tot nadenken en reflectie omtrent hun perspectief op het levenseinde.
 

Naar het materiaal
 

Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieelonderwijs.

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 13 april 2020
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.