Verschillende types in de stervensfase (test)
Onderwijsmateriaal

Verschillende types in de stervensfase (test)

  • Aanbieder Stichting STEM
  • Soort materiaal tool
  • Versie 2020
  • Opleiding alle opleidingen, bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, fysio- of ergotherapeut, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo maatschappelijk werk en dienstverlening, hbo-verpleegkundige niveau 6, helpende zorg & welzijn niveau 2, mbo-verpleegkundige niveau 4, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), verzorgende (IG) niveau 3, vpk. specialist (7), vrijwilligers palliatieve zorg
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap
  • Kosten nee
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 3 oktober 2022

Test met een aantal stellingen dat gebaseerd is op een landelijke enquête en een aanzet geven tot nadenken over de noodzaak tot differentiëren in het contact over sterven. Na de test wordt een overzicht toegezonden van de (gemiddelde) groepen Nederlanders waartoe de deelnemer zich voelt aangetrokken, toegespitst op het onderwerp sterfelijkheid.

Leerdoelen

Na het uitvoeren van de test kan de student:

  • reflecteren op de eigen gedachten, meningen, gevoelens ten aanzien van de eigen sterfelijkheid: wat is belangrijk en wat onbelangrijk.
  • een dieper besef ontwikkelen over de verschillen die kunnen bestaan in mensen ten aanzien van sterfelijkheid.

De test en de bijbehorende pagina's zijn in het onderwijs goed te combineren met reflectie-opdrachten en/of groepsdiscussies. Het verwante materiaal is daar goed bruikbaar voor.

 

Naar het materiaal
 

Licentie

Creative commons: by-nc-nd


Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 3 oktober 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.