Veerkrachtig Samen Beslissen: een interprofessionele gesprekstraining
Onderwijsmateriaal

Veerkrachtig Samen Beslissen: een interprofessionele gesprekstraining

 • Aanbieder Zuyd Hogeschool
 • Soort materiaal lespakket
 • Versie 2023
 • CanMEDs rol communicator | communiceren, organisator | organisatie en leiderschap, samenwerkingspartner | samenwerken
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 2 juli 2024

Omschrijving materiaal: Veerkrachtig samen beslissen; dat zou altijd het startpunt moeten zijn van het proces van proactieve zorgplanning (PZP) bij kwetsbare ouderen. Daarvoor is geen ‘one size fits all’ aanpak mogelijk of wenselijk. PZP is per definitie een persoonsgericht en interprofessioneel proces, waar vroeg mee begonnen kan worden. Om eerstelijns zorgverleners hierin zo goed mogelijk te ondersteunen, is dit trainingsprogramma ontwikkeld.

Het trainingsprogramma bestaat uit een voorbereiding (zelfstandig online te volgen in 2,5 uur) en een interprofessionele praktische gesprekstraining (2 uur) op locatie. De voorbereiding richt zich enerzijds op theoretische verdieping en kennismaking met hulpmiddelen, anderzijds worden de deelnemers gestimuleerd om te reflecteren op de eigen werkwijze en samenwerking. De voorbereiding bestaat uit een weblecture, een toepassingsopdracht op het herkennen van de fasen via korte filmfragmenten, het kritisch beschouwen van een interview over PZP (Dijksman&Umans, 2022) en oriëntatie op de beschikbare hulpmiddelen. Tot slot wordt een casusformat ingevuld over een ‘lastig’ PZP proces uit de eigen praktijk dat dient als input voor de gesprekstraining. De gespreksrondes zijn kort (25 minuten per casus, waarvan 15 minuten gespreksvoering en 10 minuten nabespreking) om zoveel mogelijk deelnemers te laten oefenen. Door te vertrekken vanuit zelf-ingebrachte casuïstiek en persoonlijke leerdoelen wordt aangesloten op de leerwensen. De zorgverleners brengen het geleerde in de praktijk binnen hun eigen setting en rol.  
 

Leerdoelen

 1. De leerdoelen die centraal staan in deze training:
 2. De cursist omschrijft het belang van proactieve zorgplanning (PZP) en veerkrachtig samen beslissen bij ouderen.
 3. De cursist beschrijft en herkent de 5 fases van PZP.
 4. De cursist benoemt welke signalen een patiënt uit t.a.v. wel of niet klaar zijn voor een PZP-gesprek.
 5. De cursist weet hoe te handelen bij het opmerken van deze signalen.
 6. De cursist benoemt de interdisciplinaire samenwerking en samenwerkingsafspraken rondom proactieve zorgplanning in de eigen setting, maar ziet ook de verbetermogelijkheden hierin.
 7. De cursist verwoordt de hoofdpunten van het artikel: ‘Praat met alle kwetsbare patiënten over toekomstige zorg’.
 8. De cursist voert een PZP gesprek met een (simulatie)patiënt, gebaseerd op de eigen praktijk. De cursist wisselt standpunten uit met betrekking tot de inhoud van het PZP gesprek.
 9. De cursist benoemt verschillen in gezondheidsvaardigheden en coping strategieën van patiënten en de impact daarvan op PZP.
 10. De cursist maakt gebruik van passende hulpmiddelen in het voeren van PZP gesprekken en vastleggen van de uitkomsten hiervan
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 2 juli 2024
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.