Toolkit Palliatieve Mantelzorg (website)
Onderwijsmateriaal

Toolkit Palliatieve Mantelzorg (website)

  • Aanbieder MantelzorgNL
  • Versie 2020
  • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 14 mei 2020

MantelzorgNL is de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste. Deze website bevat veel informatie, korte filmpjes etc. over alle relevante onderwerpen m.b.t. mantelzorg. Denk b.v. aan ervaringsverhalen, respijtzorg, wettelijke regelingen, mogelijkheden pgb enz.

De website verwijst ook naar een toolkit palliatieve zorg mantelzorg. In deze toolkit vind je materiaal om: 

  • zelf meer te leren over deze specifieke fase;
  • te sturen aan mantelzorgers;
  • een bijeenkomst voor mantelzorgers te organiseren;
  • om een lokale campagne op te zetten en mantelzorgers en breder publiek te informeren.

Ook voor de docent bevat deze site veel achtergrondinformatie. Studenten van een zorgopleiding kunnen de site b.v. gebruiken bij het maken van een sociale kaart. Ze kunnen de hulpvrager attenderen op deze site.
 

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal

Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieelonderwijs.

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 14 mei 2020
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.