Too young to die - euthanasiewens onder jongeren met psychisch lijden
Onderwijsmateriaal

Too young to die - euthanasiewens onder jongeren met psychisch lijden

  • Aanbieder Vice Nederland
  • Versie 2017
  • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 13 april 2020

In de documentaire Too Young To Die (44:22 min) wordt onderzocht hoe er in Nederland en België wordt omgegaan met psychisch lijdende jongeren die een zelfgekozen doodswens hebben. De documentaire belicht deze kwestie vanuit het standpunt van patiënten, hun naasten en psychiaters.

Een van de patiënten is de 27-jarige Nadia – die in de laatste fase van haar euthanasietraject zit. Zij vertelt o.a. waarom ze in dit traject zit en wat dit met haar doet. De host spreekt ook met haar psychiater Lieve Thienpont. Zij vertelt hoe zij jongeren met uitzichtloos psychisch lijden begeleidt en wat een verzoek tot euthanasie met haar doet. De andere patiënte is de 30-jarige Amy, wiens verzoek tot euthanasie is geaccepteerd maar wie hier nog geen gebruik van heeft gemaakt. Zij vertelt over hoe het was om dit traject te doorlopen en waarom ze, ondanks de inwilliging, nu nog geen gebruik ervan heeft gemaakt. Daarnaast wordt er gesproken met de naasten van Maud, wie op 20-jarige leeftijd zelfmoord heeft gepleegd door een afgewezen euthanasiewens en onbegrip in haar lijden. Zij vertellen over hoe zij Maud zagen lijden, en het verdriet over dat ze geen waardig einde gegund heeft gekregen. Ook spreekt psychiater Frank Koerselman, die zich na zijn pensioen nog steeds fel uitspreekt tegen euthanasie op grond van psychisch lijden.

Deze documentaire biedt aanknopingspunten voor gesprekken met studenten over zelfgekozen doodwens onder jongeren, ondragelijk psychisch lijden en de wetgeving omtrent euthanasie bij ondragelijk psychisch lijden. Tevens kan deze documentaire gebruikt worden om studenten kennis te laten maken omtrent verschillende visies vanuit verschillende personen betrokken bij euthanasiewens bij jongeren met ondragelijk psychisch lijden.
 

Naar het materiaal
 

Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieelonderwijs.

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 13 april 2020
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.