Too Young To Die (video)
Onderwijsmateriaal

Too Young To Die (video)

  • Aanbieder Vice Nederland
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, video of animatie
  • Versie 2017
  • Opleiding geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, huisarts, mbo verpleegkundige niveau 4, post-hbo palliatieve zorg (6), specialist ouderengeneeskunde
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 12 april 2021

In de documentaire Too Young To Die (44:22 min) wordt onderzocht hoe er in Nederland en België wordt omgegaan met psychisch lijdende jongeren die een zelfgekozen doodswens hebben. De documentaire belicht deze kwestie vanuit het standpunt van patiënten, hun naasten en psychiaters.

Een van de patiënten is de 27-jarige Nadia, die in de laatste fase van haar euthanasietraject zit. Zij vertelt onder andere waarom ze in dit traject zit en wat dit met haar doet. De host spreekt ook met haar psychiater Lieve Thienpont. Zij vertelt hoe zij jongeren met uitzichtloos psychisch lijden begeleidt en wat een verzoek tot euthanasie met haar doet.

De andere patiënte is de dertigjarige Amy, wiens verzoek tot euthanasie is geaccepteerd, maar hiervan nog geen gebruik heeft gemaakt. Zij vertelt over hoe het was om dit traject te doorlopen en waarom ze er, ondanks de inwilliging, nog geen gebruik ervan heeft gemaakt. 

Daarnaast wordt er gesproken met de naasten van Maud, die op twintigjarige leeftijd zelfmoord heeft gepleegd door een afgewezen euthanasiewens en onbegrip in haar lijden. Zij vertellen over hoe zij Maud zagen lijden en over het verdriet dat ze geen waardig einde gegund heeft gekregen.
Ook komt psychiater Frank Koerselman aan het woord, die zich na zijn pensioen nog steeds fel uitspreekt tegen euthanasie op grond van psychisch lijden.

De documentaire biedt aanknopingspunten voor gesprekken met studenten over een zelfgekozen doodwens onder jongeren, ondragelijk psychisch lijden en de wetgeving omtrent euthanasie bij ondragelijk psychisch lijden. Tevens kan deze documentaire gebruikt worden om studenten te laten kennismaken met verschillende visies van personen die betrokken zijn bij de euthanasiewens bij jongeren met ondragelijk psychisch lijden.
 

Naar het materiaal
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 12 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.