Theater Doodvermoeiend met docentinstructie
Onderwijsmateriaal

Theater Doodvermoeiend met docentinstructie

  • Soort materiaal video of animatie
  • Opleiding alle opleidingen
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 4 juli 2024

Het is uit onderzoek gebleken dat theater en film bij uitstek geschikt zijn voor voorlichtings-en trainingsdoeleinden op velerlei vlakken.    

In het donker van een zaal laten de emoties van de spelers het publiek meeleven. Empathie en begrip voor de spelers en de situaties waarin zij terechtkomen scheppen ruimte voor begrip en herkenning. 

In het geval van de theatervoorstelling Doodvermoeiend geldt dat voor de situatie van patiënten, naasten en zorgverleners in de palliatieve zorg. 

Doodvermoeiend is bedacht en gemaakt door Jurriaan Bles. Als inspiratie voor de voorstelling putte hij uit zijn eigen ervaringen en door 1,5 jaar lang gesprekken te voeren met elke speler in de palliatieve zorgdriehoek, zorgvragers, naasten en zorgverleners. Hij begon vanuit zijn hoedanigheid als ervaringsdeskundige als naaste, bij het Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam en hoorde verhalen van andere naasten, van patiënten en van nabestaanden.  
  

Leerdoelen

e leerdoelen kunnen aangepast worden, afhankelijk van hoe de scenes worden opgenomen in de lesbeschrijving. Na deze opdracht kunnen de studenten: 

  • H)erkennen van de mens achter de patiënt en de zorg hierop af te stemmen (gerelateerd aan CanMEDS rollen Communicator en reflectieve EBP professional). 
  • Reflecteren op aspecten die ze zien t.a.v. de behandelingen en wensen (gerelateerd aan CanMEDS rol Reflectieve EBP professional).
  • Benoemen hoe je een gesprek aan gaat met iemand die slechtnieuws ontvangt (gerelateerd aan CanMEDS rol Communicator). 

Materiaal

Docentinstructie

Theater Doodvermoeiend | Scene Zorgvrager en naaste

Theater Doodvermoeiend | Scene Behandelingen in het ziekenhuis

Theater Doodvermoeiend | Scene Huisarts en zorgvrager

*Dit onderwijsmateriaal is uitgelicht door een lid van de screeningscommissie op grond van kwaliteit, creativiteit of originaliteit van het materiaal.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 4 juli 2024
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.