Small stuff, deep underlying emotions: An overview of the positive effect of laughing (artikel)
Onderwijsmateriaal

Small stuff, deep underlying emotions: An overview of the positive effect of laughing (artikel)

  • Aanbieder Antoni van Leeuwenhoek
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal
  • Versie 2022
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, diëtist, fysio- of ergotherapeut, geestelijk verzorger, geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo maatschappelijk werk en dienstverlening, hbo-verpleegkundige niveau 6, huisarts, kaderarts palliatieve zorg, mbo-verpleegkundige niveau 4, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), psycholoog, specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap
  • Kosten nee
Voor vragen, neem contact op met:
Hilde Buiting Senior researcher | Blogger | Medical scholar
Laatst geactualiseerd: 20 oktober 2022

In dit artikel worden de dilemma's besproken die kunnen ontstaan wanneer er bij patiënten met een slechte prognose, al dan niet bewust, gelachen wordt. Het artikel gaat over het positieve, ontspannende en openende effect dat lachen kan hebben. Daardoor komen zorgverleners en patiënten sneller tot de kern van een behandelplan.

Daarnaast wordt ingegaan op het inzetten van lachen als interventie. Niet iedereen kan lachen op natuurlijke wijze als interventie inzetten. En hoe zorg je ervoor dat lachen niet gebruikt wordt om lastige zaken weg te lachen?

Leerdoelen 

Na het bestuderen van het artikel is de cursist zich er meer van bewust van dat ogenschijnlijk simpele/vanzelfsprekende communicatievormen, zoals (glim)lachen, een positief effect heeft op de besluitvorming en behandeling. Cursisten worden gestimuleerd zo authentiek mogelijk te blijven en lachen bewuster te gebruiken, wanneer dit bij hen past.
 

Naar het materiaal
 

Licentie

Creative commons: by-nc-sa


Dit materiaal is door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O²PZ) aangemerkt als geschikt achtergrondmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Voor vragen, neem contact op met:
Hilde Buiting Senior researcher | Blogger | Medical scholar
Laatst geactualiseerd: 20 oktober 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.