Samen beslissen: de dialoog tussen arts en patiënt (video)
Onderwijsmateriaal

Samen beslissen: de dialoog tussen arts en patiënt (video)

  • Aanbieder Maastricht University
  • Soort materiaal (powerpoint-)presentatie, achtergrondmateriaal, video of animatie
  • Versie 2015
  • Opleiding basisarts niveau 7, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo maatschappelijk werk en dienstverlening, huisarts, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, samenwerkingspartner | samenwerken
  • Kosten nee
Contactpersoon
Trudy van der Weijden Maastricht University
Laatst geactualiseerd: 19 mei 2021

Een minicollege van 9 minuten over de dialoog tussen arts en patiĆ«nt met betrekking tot samen beslissen. In de video worden de stappen van het gedeelde besluitvormingsproces weergegeven. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de effectiviteit van gezamenlijke besluitvorming op basis van onderzoek.
 

Naar het materiaal
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon
Trudy van der Weijden Maastricht University
Laatst geactualiseerd: 19 mei 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.