Risico op een acute massale longbloeding (handreiking)
Onderwijsmateriaal

Risico op een acute massale longbloeding (handreiking)

  • Aanbieder Netwerk Palliatieve Zorg
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal
  • Versie 2017
  • Opleiding geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), huisarts, kaderarts, physician assistant (7), specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, samenwerkingspartner | samenwerken, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Anja Flipsen Careyn
Laatst geactualiseerd: 31 mei 2021

Handreiking waarbij vooruit gepland wordt om adequate zorg te verlenen bij het optreden van een longbloeding en om paniek bij patiënt, naasten en zorgverleners zoveel mogelijk te voorkomen.

De handreiking biedt achtergrondmateriaal bij het ontwikkelen of uitwerken van casus rond een potentiële longbloeding. Daarnaast wordt literatuur aangeboden over aandoeningen die een verhoogd risico geven op een longbloeding: maligniteit, infectie, systeemaandoeningen, vaataandoeningen, trauma met name bij ingroei van tumor in bronchiale vaten, het optreden van hemoptoë en trombopenie/stollingsstoornissen, bijvoorbeeld ten gevolge van chemotherapie, levermetastasen of gebruik van anticoagulantia.
 

Naar het materiaal
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Anja Flipsen Careyn
Laatst geactualiseerd: 31 mei 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.