Risico op een acute massale longbloeding
Onderwijsmateriaal

Risico op een acute massale longbloeding

  • Aanbieder Netwerk Palliatieve Zorg
  • Soort materiaal tekstueel
  • Type bron of lesonderdeel
  • Versie 2017
  • Zorgverlener huisartsen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde
Contactpersoon Anja Flipsen Careyn
Laatst geactualiseerd: 27 mei 2020

Handreiking bij risico op een acute massale longbloeding waarbij vooruit gepland wordt om adequate zorg te verlenen bij het optreden van een longbloeding en paniek bij patiënt, naasten en zorgverleners zoveel mogelijk te voorkomen.

De handreiking biedt achtergrondmateriaal bij het ontwikkelen/uitwerken van casus rond een potentiële longbloeding. Daarnaast wordt literatuur aangeboden over aandoeningen die een verhoogd risico geven op een longbloeding: maligniteit, infectie, systeemaandoeningen, vaataandoeningen, trauma met name bij ingroei van tumor in bronchiale vaten, het optreden van hemoptoë en trombopenie/stollingsstoornissen, bijvoorbeeld ten gevolge van chemotherapie, levermetastasen of gebruik van anticoagulantia
 

Naar het materiaal
 

Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs.

Contactpersoon Anja Flipsen Careyn
Laatst geactualiseerd: 27 mei 2020
Contact Palliaweb
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meld je dan hier aan voor de PZNL-nieuwsflits. Suggesties voor, of vragen aan de redactie? We horen graag van je!