Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (website)
Onderwijsmateriaal

Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (website)

  • Aanbieder Regionale Toetsingscommissies Euthanasie
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, website
  • Versie 2019
  • Opleiding geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), huisarts, kaderarts, specialist ouderengeneeskunde
  • CanMEDs rol professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 8 april 2021

Website van de Regionale Toetsingscomissies Euthanasie (RTE) met onder meer meldingsformulieren euthanasie, toetsingsprocedures, zorgvuldigheidseisen, jaarverslagen en de uitspraken van de commissies over de zorgvuldigheid van de uitgevoerde euthanasieprocedures te vinden zijn. Op deze website kan casu├»stiek gevonden worden voor gebruik in het onderwijs.
 

Naar het materiaal
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Onderwijs en Opleiding Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 8 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.