Praten over de dood voor zorgverleners (docentenhandleiding)
Onderwijsmateriaal

Praten over de dood voor zorgverleners (docentenhandleiding)

 • Aanbieder Landelijk Expertisecentrum Sterven
 • Soort materiaal lespakket, oefenmateriaal, video of animatie
 • Versie 2023
 • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, geestelijk verzorger, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo maatschappelijk werk en dienstverlening, hbo-verpleegkundige niveau 6, helpende zorg & welzijn niveau 2, huisarts, kaderarts palliatieve zorg, mbo-verpleegkundige niveau 4, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), psycholoog, specialist ouderengeneeskunde, verzorgende (IG) niveau 3, vpk. specialist (7)
 • CanMEDs rol communicator | communiceren, samenwerkingspartner | samenwerken
Voor vragen, neem contact op met:
Ineke Visser Landelijk Expertisecentrum Sterven
Laatst geactualiseerd: 27 maart 2023

Met dit onderwijsmateriaal leren deelnemer hun gespreksvaardigheid, communicatie en reflectie te verbeteren waar het gaat over het spreken over het levenseinde met patiënten en hun mantelzorgers.

Geraadpleegde bronnen zijn de handreiking van KNMG Tijdig spreken over het levenseinde (uitgekomen in juni 2020) en de documentaire en onderwijsmodule CONTACT van het Landelijk Expertisecentrum Sterven. Andere bronnen zijn Stichting STEM en opleidingsmateriaal van de Intensive Omgaan met Sterven op post-hbo-niveau van het Landelijk Expertisecentrum Sterven.

De volledige docentenhandleiding bevat naast een voorbereidende thuisopdracht drie opdrachten met het thema Ervaring & Beleving en vier opdrachten Afstemming & Communicatie.

Leerdoelen 

Na het bestuderen van het onderwijsmateriaal:

 • heeft de deelnemer (beter) inzicht in de eigen rol binnen het gesprek en onderkent eigen gedachten en overtuigingen
 • heeft de deelnemer (beter) inzicht in eigen verlieservaringen en het effect c.q. de impact ervan
 • heeft de deelnemer (beter) inzicht in de obstakels en/of hindernissen die zich voordoen in de samenleving respectievelijk haar/hemzelf
 • kan de deelnemer reflecteren op het eigen functioneren en professioneel handelen
 • is de deelnemer beter in staat te onderkennen wat van wat hem/haarzelf is en wat van de ander als het gaat om levensovertuigingen, angsten, onzekerheden, verlangens
 • kan de deelnemer beter in gesprek c.q. contact komen met de patiënt en of zijn mantelzorgers om gevoelige thema’s bespreekbaar te maken

De opdrachten worden beschreven in de docentenhandeling Praten over de dood. Hoe doe je dat als zorgverlener? verkrijgbaar via de website van het Landelijk Expertisecentrum Sterven.

Licentie

Creative commons: by-nc 

Dit materiaal is door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O²PZ) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Voor vragen, neem contact op met:
Ineke Visser Landelijk Expertisecentrum Sterven
Laatst geactualiseerd: 27 maart 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.