Physical, social, psychological and existential trajectories of loss and adaption towards the end of life for older people living with frailty (artikel)
Onderwijsmateriaal

Physical, social, psychological and existential trajectories of loss and adaption towards the end of life for older people living with frailty (artikel)

  • Aanbieder BMC Geriatrics
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal
  • Versie 2016
  • Opleiding basisarts niveau 7, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), huisarts, kaderarts, specialist ouderengeneeskunde
  • CanMEDs rol zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 8 april 2021

Onderzoeksartikel van Anna Lloyd, Marilyn Kendall, John Starr en Scott Murray over de aanpassing van de richting van het levenseinde aan verlies op fysiek, social, psychologisch en existentieel vlak. Vier dimensies van palliatieve zorg uitgevraagd bij patiƫnten, naasten en professionals.
 

Naar het materiaal
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 8 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.