Dit ben ik: patiëntenperspectieven in de palliatieve zorg (video)
Onderwijsmateriaal

Dit ben ik: patiëntenperspectieven in de palliatieve zorg (video)

  • Aanbieder Pasemeco
  • Soort materiaal video of animatie
  • Versie 2020
  • Opleiding basisarts niveau 7, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, huisarts, kaderarts, mbo verpleegkundige niveau 4, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit
  • Kosten nee
Contactpersoon
Daniëlle Verstegen Maastricht University
Laatst geactualiseerd: 9 april 2021

Een video van circa dertig minuten, waarin vier palliatieve patiënten en een ouder van een palliatieve patiënt worden geïnterviewd over hun ervaringen met de palliatieve zorg en de bijbehorende levensfase. Hierbij komen vragen over alle vier de zorgdomeinen aan bod: somatisch, psychisch, sociaal en zingeving.

Naast de belevingen van de patiënten en hun naaste(n) op de verschillende zorgdomeinen, wordt een inkijkje gegeven in de ervaringen van deze patiënten met de artsen die hen hebben behandeld en bijgestaan. Ze geven adviezen aan (toekomstige) artsen en vertellen ook over hoe ze hun toekomst zien.

Deze video kan als lesmateriaal worden gebruikt om studenten mee te nemen in de belevingswereld van palliatieve patiënten. Er is gekozen voor het interviewen van patiënten met verschillende kenmerken qua leeftijd, geslacht en aandoening en naast de overeenkomsten wordt ook de diversiteit binnen de groep palliatieve patiënten te belichten. Studenten kunnen leren van de ervaringen van deze patiënten en krijgen ook rechtstreeks adviezen van de patiënten over wat voor hen belangrijk is in het contact met de arts.

Dit materiaal is gemaakt met het oog op de bachelor geneeskundeonderwijs en zou onder andere gebruikt kunnen worden in het communicatieonderwijs. Gezien de beperkte duur van de video kan deze worden gebruikt als voorbereidingsmateriaal, zelfstudiemateriaal, gebruikt tijdens het contactonderwijs of gecombineerd worden met een opdracht / leertaak.

 

 

Naar het materiaal

 

Licentie

Creatieve commons: by-nc
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Contactpersoon
Daniëlle Verstegen Maastricht University
Laatst geactualiseerd: 9 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.