Palliatieve zorg bij migranten (website)
Onderwijsmateriaal

Palliatieve zorg bij migranten (website)

  • Aanbieder Pharos
  • Soort materiaal (powerpoint-)presentatie, lesmodule
  • Versie 2019
  • CanMEDs rol communicator | communiceren
  • Kosten nee
Contactpersoon Gudule Boland Pharos
Laatst geactualiseerd: 6 april 2021

Informatiepagina van Stichting Pharos over het verlenen van palliatieve zorg bij migranten én mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. De website verwijst naar verschillende materialen die Pharos ontwikkeld heeft voor het project 'In gesprek over leven en dood'.

De site biedt een brochure voor zorgverleners, onderwijsmateriaal, een draaiboek voor het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en voorlichtingsfilms in vier talen voor mensen met een migratieachtergrond.

Daarnaast geeft het ondersteuning bij passende palliatieve zorg met aandacht voor diversiteit, beleving en het versterken van de eigen regie in de laatste levensfase. Daarbij biedt de website kennis en praktisch handelingsperspectief om palliatieve zorg toe te passen bij mensen uit diverse culturen, of bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.
 

Naar het materiaal
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Gudule Boland Pharos
Laatst geactualiseerd: 6 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.