Palliatieve zorg bij migranten
Onderwijsmateriaal

Palliatieve zorg bij migranten

  • Aanbieder Pharos
  • Soort materiaal website
  • Type bron of lesonderdeel
  • Versie 2019
  • Opleidingsniveau mbo 1, mbo 2, mbo 3, mbo 4, bachelor (niveau 6), master (niveau 7), medisch specialist (niveau 8)
  • Zorgverlener geestelijk verzorgers, helpenden, huisartsen, medisch specialisten, paramedici, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, verzorgenden
  • Zorgvrager mensen met een migratieachtergrond
Contactpersoon Gudule Boland Pharos
Laatst geactualiseerd: 11 februari 2019

Informatiepagina van stichting Pharos over het verlenen van palliatieve zorg bij migranten én mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. De website verwijst naar verschillende materialen die Pharos ontwikkeld heeft voor het project 'In gesprek over leven en dood.

Passende zorg en ondersteuning in de laatste levensfase voor niet-westerse migranten': een brochure voor zorgverleners, onderwijsmateriaal, een draaiboek voor het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en voorlichtingsfilms in vier talen voor mensen met een migratieachtergrond.

De website geeft ondersteuning bij passende palliatieve zorg met aandacht voor diversiteit, beleving en het versterken van de eigen regie in de laatste levensfase. Daarbij biedt de website kennis en praktisch handelingsperspectief om palliatieve zorg toe te passen bij mensen uit diverse culturen, of bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.
 

Naar het materiaal
 

Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs.

Contactpersoon Gudule Boland Pharos
Laatst geactualiseerd: 11 februari 2019
Contact Palliaweb
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meld je dan hier aan voor de PZNL-nieuwsflits. Suggesties voor, of vragen aan de redactie? We horen graag van je!