Palliatieve zorg bij mensen met dementie op Zorg voor beter (website)
Onderwijsmateriaal

Palliatieve zorg bij mensen met dementie op Zorg voor beter (website)

  • Aanbieder Zorg voor beter, kennisplein
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, website
  • Versie 2020
  • Opleiding alle opleidingen
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 8 april 2021

Informatieve website over dementie en palliatieve zorg, met onder meer informatieve brochures, richtlijnen en handreikingen.

De website is te gebruiken als achtergrondinformatie over dementie en palliatieve zorg.
 

Naar het materiaal
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 8 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.