Palliatieve zorg aan migranten (e-learning)
Onderwijsmateriaal

Palliatieve zorg aan migranten (e-learning)

  • Aanbieder Amsterdam UMC
  • Soort materiaal e-learning zonder certificaat, lesmodule, software
  • Versie 2019
  • Opleiding basisarts niveau 7, hbo-verpleegkundige niveau 6, mbo-verpleegkundige niveau 4
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, samenwerkingspartner | samenwerken
  • Kosten nee
Voor vragen, neem contact op met:
Xanthe de Voogd Amsterdam UMC
Laatst geactualiseerd: 17 november 2021

Palliatieve zorg aan patiënten met een migratieachtergrond vraagt aandacht voor een taalbarrière, voor verschillen in culturele opvattingen over ziekte en goede zorg, voor lage gezondheidsvaardigheden en minder kennis van het zorgsysteem. In de laatste levensfase kunnen deze barrières en verschillen sterker naar voren komen.

Met de e-learning Palliatieve zorg aan migranten doet de student kennis op over belangrijke thema’s met betrekking tot palliatieve zorg aan patiënten met een migratieachtergrond. De student leert reflecteren op zijn eigen visie op de laatste levensfase en hoe dat het eigen handelen beïnvloedt. Ook leert de student wensen en behoeften van patiënten met een migratieachtergrond herkennen en bevorderen. Deze e-learning (60 min. / 15 min. per onderdeel) en verdiepende opdrachten kunnen door docenten gebruikt worden in het onderwijs. De bijbehorende handreiking bestaat uit de beschrijving van de e-learning en verdiepende opdrachten.

 

Naar het materiaal
 

Licentie

Creative commons: by-nc

 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Voor vragen, neem contact op met:
Xanthe de Voogd Amsterdam UMC
Laatst geactualiseerd: 17 november 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.