Palliatieve zorg aan migranten (e-learning)
Onderwijsmateriaal

Palliatieve zorg aan migranten (e-learning)

  • Aanbieder Amsterdam UMC: ontwikkeld binnen het onderzoeksproject Waardigheid in de laatste levensfase voor niet-westerse patiënten en hun naasten onder het ZonMw-programma 'Palliantie. Meer dan zorg'.
  • Soort materiaal e-learning zonder certificaat, lesmodule, software
  • Versie 2019
  • Opleiding basisarts niveau 7, hbo verpleegkundige niveau 6, mbo verpleegkundige niveau 4
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, samenwerkingspartner | samenwerken
  • Kosten nee
Contactpersoon Xanthe de Voogd Amsterdam UMC
Laatst geactualiseerd: 6 april 2021

Palliatieve zorg aan patiënten met een migratieachtergrond vraagt aandacht voor een taalbarrière, voor verschillen in culturele opvattingen over ziekte en goede zorg, voor lage gezondheidsvaardigheden en minder kennis van het zorgsysteem. In de laatste levensfase kunnen deze barrières en verschillen sterker naar voren komen.

Met de e-learning Palliatieve zorg aan migranten doet de student kennis op over belangrijke thema’s met betrekking tot palliatieve zorg aan patiënten met een migratieachtergrond. De student leert reflecteren op zijn eigen visie op de laatste levensfase en hoe dat het eigen handelen beïnvloedt. Ook leert de student wensen en behoeften van patiënten met een migratieachtergrond herkennen en bevorderen. Deze e-learning (60 min. / 15 min. per onderdeel) en verdiepende opdrachten kunnen door docenten gebruikt worden in het onderwijs.De bijbehorende handreiking bestaat uit de beschrijving van de e-learning en verdiepende opdrachten.

De focus van de e-learning ligt op kennisoverdracht en reflectie. De studenten doen kennis op over de onderdelen die belangrijk zijn bij (palliatieve) zorg aan migranten, reflecteren op hun eigen visie op een waardige laatste levensfase en maken kennis met casussen waarin dilemma’s met patiënt of familie zich voor doen. De focus van de verdiepende opdrachten ligt op verdieping van de thema’s en het samen reflecteren op en oplossen van veelvoorkomende situaties. 
 

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal

Licentie

Creative commons: by-nc

 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Contactpersoon Xanthe de Voogd Amsterdam UMC
Laatst geactualiseerd: 6 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.