Palliatieve zorg aan migranten (e-learning)
Onderwijsmateriaal

Palliatieve zorg aan migranten (e-learning)

  • Aanbieder Amsterdam UMC
  • Soort materiaal e-learning zonder certificaat, lesmodule, software
  • Versie 2019
  • Opleiding basisarts niveau 7, hbo verpleegkundige niveau 6, mbo verpleegkundige niveau 4
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, samenwerkingspartner | samenwerken
  • Kosten nee
Contactpersoon
Xanthe de Voogd Amsterdam UMC
Laatst geactualiseerd: 17 november 2021

Palliatieve zorg aan patiënten met een migratieachtergrond vraagt aandacht voor een taalbarrière, voor verschillen in culturele opvattingen over ziekte en goede zorg, voor lage gezondheidsvaardigheden en minder kennis van het zorgsysteem. In de laatste levensfase kunnen deze barrières en verschillen sterker naar voren komen.

Met de e-learning Palliatieve zorg aan migranten doet de student kennis op over belangrijke thema’s met betrekking tot palliatieve zorg aan patiënten met een migratieachtergrond. De student leert reflecteren op zijn eigen visie op de laatste levensfase en hoe dat het eigen handelen beïnvloedt. Ook leert de student wensen en behoeften van patiënten met een migratieachtergrond herkennen en bevorderen. Deze e-learning (60 min. / 15 min. per onderdeel) en verdiepende opdrachten kunnen door docenten gebruikt worden in het onderwijs. De bijbehorende handreiking bestaat uit de beschrijving van de e-learning en verdiepende opdrachten.

 

Naar het materiaal
 

Licentie

Creative commons: by-nc

 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Contactpersoon
Xanthe de Voogd Amsterdam UMC
Laatst geactualiseerd: 17 november 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.