PALLI markeert de palliatieve fase voor mensen met een verstandelijke beperking (tool)
Onderwijsmateriaal

PALLI markeert de palliatieve fase voor mensen met een verstandelijke beperking (tool)

  • Aanbieder Onderzoekers Cis Vrijmoeth en Milou Christians (orthopedagogen Radboud UMC)
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, tool
  • Versie 2016
  • Opleiding basisarts niveau 7, fysio- of ergotherapeut, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, helpende zorg & welzijn niveau 2, huisarts, kaderarts, mbo verpleegkundige niveau 4, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), specialist ouderengeneeskunde, verzorgende (IG) niveau 3, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Cis Vrijmoeth RadboudUMC
Laatst geactualiseerd: 9 april 2021

PALLI is een vragenlijst die zorgverleners helpt te bepalen of en in welke mate cliënten met een verstandelijke beperking achteruitgaan in hun gezondheid. Met het elektronisch instrument PALLI wordt op basis van 39 vragen bepaald of een cliënt een verminderde levensverwachting heeft. Hiermee kan PALLI helpen de palliatieve zorgfase te markeren. De vragenlijst en een informatiefolder over dit meetinstrument kunnen gedownload worden op de site. Deze tool is onderdeel van leidraad Oud en Gelukkig (hoort bij het onderzoekprogramma Gewoon Bijzonder).

Het instrument is te gebruiken tijdens een les over palliatieve zorg bij patiënten met een verstandelijke beperking. Een eventuele praktijkopdracht kan zijn om samen met het team een vragenlijst in te vullen van een cliënt met een verstandelijke beperking die achteruit gaat in gezondheid.
 

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Contactpersoon Cis Vrijmoeth RadboudUMC
Laatst geactualiseerd: 9 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.