Obstipatie in de palliatieve fase (casus)
Onderwijsmateriaal

Obstipatie in de palliatieve fase (casus)

  • Aanbieder IKNL
  • Soort materiaal casuïstiek
  • Versie 2022
  • Opleiding basisarts niveau 7, geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), huisarts, kaderarts palliatieve zorg, physician assistant (7), specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Voor vragen, neem contact op met:
IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 3 oktober 2022

Casus over de behandeling van symptomatische obstipatie bij patiënten die opioïden gebruiken. De casus is bedoeld om kennis te maken met de herziene richtlijn Obstipatie in de palliatieve fase (maart 2022, Pallialine). Bij het bespreken van de casus worden aspecten uit de herziene richtlijn toegelicht. De casus kan ook gebruikt worden in een klinisch les of in teamverband. 
 

Naar de casus

Naar de casus met docenteninstructie


Leerdoelen

  • Systematische obstipatie bij patiënten die opioïden gebruiken inventariseren als een van de meest voorkomende symptomen in de palliatieve fase.
  • Deze patiënten medicamenteus en niet-medicamenteus behandelen conform de richtlijn Obstipatie in de palliatieve fase.

Licentie 

Creative commons: by-nc-sa


Dit materiaal is door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Voor vragen, neem contact op met:
IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 3 oktober 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.