Levenseindegesprekken (boek)
Onderwijsmateriaal

Levenseindegesprekken (boek)

  • Aanbieder Bureau MORBidee
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal
  • Versie 2018
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, fysio- of ergotherapeut, geestelijk verzorger, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), helpende zorg & welzijn niveau 2, huisarts, mbo verpleegkundige niveau 4, verzorgende (IG) niveau 3
  • CanMEDs rol communicator | communiceren
  • Kosten ja
Contactpersoon Bureau MORBidee
Laatst geactualiseerd: 19 mei 2021

Het boekje Levenseindegesprekken beantwoordt vragen over het waarom, wanneer, waarover en hoe van levenseindegesprekken, zoals ze door zorgverleners gevoerd kunnen worden met ongeneeslijk zieken en kwetsbare ouderen.

Het meeste aandacht krijgt het hoe: hoe start je levenseindegesprekken of hoe maak je ze eenvoudiger? Daarvoor worden 14 verschillende strategie├źn en methodieken aangereikt, die onmiddellijk in de praktijk toegepast kunnen worden door artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, vrijwilligers, begeleiders of andere zorgverleners.
 

Naar het materiaal
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Bureau MORBidee
Laatst geactualiseerd: 19 mei 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.