Kijken in de ziel: Op de drempel
Onderwijsmateriaal

Kijken in de ziel: Op de drempel

  • Aanbieder NTR
  • Versie 2016
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 27 mei 2020

Documentaire in twee delen: twee video's van 46 en 45 minuten. Coen Verbraak praat met mensen die van hun arts te horen hebben gekregen dat ze nog maar korte tijd te leven hebben. Het zijn mensen van verschillende leeftijd, met verschillende oncologische aandoeningen en iemand met ALS. Wensen en verwachtingen over leven en sterven, vier dimensies, zeker ook sociale dimensie en zingeving komen aan bod.

Het zijn confronterende interviews over hoe het is om te leven met een doodvonnis op zak. Hoe ga je om met alle emoties die bij dat sterven horen? Wat is de beste remedie tegen doodsangst? Hoe neem je afscheid van je dierbaren? Wanneer laat je het leven los? Hoe benoem je het onbenoembare? Kortom: hoe ga je waardig dood?

Acht geïnterviewden vertellen onomwonden over leven in het zicht van de dood.
 

Naar het materiaal
 

Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs.

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 27 mei 2020
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.