Keuzedeel Palliatieve zorg (Wikiwijs) (studiewijzer)
Onderwijsmateriaal

Keuzedeel Palliatieve zorg (Wikiwijs) (studiewijzer)

  • Aanbieder Wikiwijs (zoekmachine voor gratis lessen, opdrachten, lesmethodes
  • Soort materiaal tool, website
  • Versie 2019
  • Opleiding helpende zorg & welzijn niveau 2, mbo verpleegkundige niveau 4, verzorgende (IG) niveau 3, vrijwilligers palliatieve zorg
  • CanMEDs rol zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 7 april 2021

De studiewijzer van palliatieve zorg, horend bij het boek Persoonlijke basiszorg deel 2 (hoofdstukken 4 en 5) waarin de student leert hoe hij kan omgaan met zorgvragers die op sterven liggen. Hierbij wordt gewerkt aan de werkprocessen uit Kerntaak 1.

Opmerking: in deze studiewijzer wordt met name aandacht besteed aan de terminale fase en nazorg. Behalve gesprekken tijdens de les, gastlessen en excursies, wordt van de leerlingen verwacht dat ze zelf in groepjes aan de slag gaan met opdrachten. Meer hierover is te lezen in de studiewijzer.

Het lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs, een onderwijsplatform met digitale leermiddelen van Kennisnet
 

Naar het materiaal
 

Licentie

Creative commons: by


Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 7 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.