Behandelwensen en -grenzen (video)
Onderwijsmateriaal

Behandelwensen en -grenzen (video)

 • Aanbieder Pharos
 • Soort materiaal (powerpoint-)presentatie, achtergrondmateriaal
 • Versie 2019
 • Opleiding fysio- of ergotherapeut, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, huisarts, post-hbo palliatieve zorg (6), specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
 • CanMEDs rol communicator | communiceren, zorgverlener | medisch handelen
 • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 10 april 2021

De kennisclip Behandelwensen en -grenzen bevat een presentatie van 16.30 minuten over behandelwensen en -grenzen, cultureelsensitief communiceren, reanimatie, andere behandelingen en de palliatieve fase.

In de clip komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • de definitie van behandelwensen en -grenzen
 • een algemene introductie over cultuursensitiviteit
 • reanimatie
 • behandelbeperkingen
 • de palliatieve fase


Naar het materiaal
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 10 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.