Intervisiemethodes
Onderwijsmateriaal

Intervisiemethodes

  • Aanbieder Kessels & Smit
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo maatschappelijk werk en dienstverlening, hbo-verpleegkundige niveau 6, helpende zorg & welzijn niveau 2, mbo-verpleegkundige niveau 4, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), verzorgende (IG) niveau 3, vpk. specialist (7)
  • Kosten nee
Voor vragen, neem contact op met:
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 12 december 2022

Intervisiemethodes kunnen gebruikt worden bij het bespreken van reflectieverslagen, portfolio, intervisie, nabespreken stagesituaties. Het document bevat een zestal intervisiemethodes. Bij elke methode is beschreven hoe te gebruiken en de werkwijze. 

Leerdoelen

Na het doornemen van dit materiaal kan de student:

  • methodisch reflecteren op het eigen handelen in de palliatieve zorgverlening en daarbij een case formuleren, inbengen en feedback vragen bij collega's of andere zorgverleners buiten het team
  • feedback geven en kritische vragen stellen over een case van de inbrenger
     

Naar het materiaal
 

Licentie

Creative Commens: by-nc-sa

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Voor vragen, neem contact op met:
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 12 december 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.