Hospicezorg (website)
Onderwijsmateriaal

Hospicezorg (website)

  • Aanbieder Palliatievezorg.nl
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, website
  • Versie 2020
  • Opleiding alle opleidingen
  • CanMEDs rol zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Rob Bruntink Bureau MORBidee
Laatst geactualiseerd: 10 april 2021

Een hospice is een zorginstelling die zich gespecialiseerd heeft in palliatieve zorg. Deze hospicevoorzieningen zijn bedoeld voor mensen die in hun laatste weken of maanden, om wat voor een reden dan ook, niet thuis of in het ziekenhuis kunnen/willen verblijven. Er zijn enkele honderden hospicevoorzieningen in Nederland. Ze staan bekend onder verschillende namen. Soms heten ze hospice of bijna-thuis-huis, soms wordt het een ‘palliatieve unit’ of ‘palliatieve afdeling’ genoemd (vooral als die hospicevoorziening gekoppeld is aan een verpleeg- of ziekenhuis). 

De website biedt informatie over de soorten hospicevoorzieningen en informeert patiƫnten en naasten, informele - en formele zorgverleners over alle facetten van de palliatieve zorg.
 

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal


Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Rob Bruntink Bureau MORBidee
Laatst geactualiseerd: 10 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.