Het stervensproces (video)
Onderwijsmateriaal

Het stervensproces (video)

 • Aanbieder Pasemeco i.s.m Alexander de Graeff (UMC)
 • Soort materiaal video of animatie, webinar
 • Versie 2019
 • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo-verpleegkundige niveau 6, post-hbo palliatieve zorg (6), vpk. specialist (7)
 • CanMEDs rol communicator | communiceren, zorgverlener | medisch handelen
 • Kosten nee
Voor vragen, neem contact op met:
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 12 december 2022

College over de stervensfase waarin onder andere de volgende onderwerpen aan bod komen: doodsoorzaken, levensverwachting, scenario's van het sterven op basis van onderliggend lijden en het Zorgpad Stervensfase.

Het college is verdeeld in drie delen:

 1. Sterfte in Nederland (epidemiologie)
 2. Het stervensproces en de weg er naar toe
 3. Zorg in de stervensfase

De nadruk ligt in het college op het tweede deel.

Leerdoelen

Na het volgen van dit college kan de student:

 • de sterfte in Nederland duiden aan de hand van de epidemiologie
 • het stervensproces duiden en daarbij het sterfbed, de symptomen en de patronen benoemen
 • de begrippen terminale en stervensfase uitleggen en dit communiceren met de familie
 • de oorzaken van overlijden en de bijbehorende stervensscenario’s benoemen

In het onderwijs is het hoorcollege ook te gebruiken als actieve werkvorm. Bijvoorbeeld bij de gestelde vragen de video stil te zetten en in subgroepen de vraag laten beantwoorden, daarna het hoorcollege vervolgen waarin het antwoord wordt besproken.
 

Naar het materiaal
 

Licentie

Creative commons: by-nc
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Voor vragen, neem contact op met:
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 12 december 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.