Het stervensproces (video)
Onderwijsmateriaal

Het stervensproces (video)

  • Aanbieder Pasemeco i.s.m Alexander de Graeff, Internist Oncoloog, UMC Utrecht
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, video of animatie, webinar
  • Versie 2019
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, huisarts, specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 25 mei 2021

College over de stervensfase waarin onder andere de volgende onderwerpen aan bod komen: doodsoorzaken, levensverwachting, scenario's van het sterven op basis van onderliggend lijden en 'the common pathway'.

Het college is verdeeld in drie delen:

  1. Sterfte in Nederland (epidemiologie)
  2. Het stervensproces en de weg er naar toe
  3. Zorg in de stervensfase

De nadruk ligt in het college op het tweede deel.
 

Naar het materiaal
 

Licentie

Creative commons: by-nc
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 25 mei 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.