Het stervensproces (video)
Onderwijsmateriaal

Het stervensproces (video)

 • Aanbieder Pasemeco i.s.m Alexander de Graeff, Internist Oncoloog, UMC Utrecht
 • Soort materiaal video of animatie, webinar
 • Versie 2019
 • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, huisarts, post-hbo palliatieve zorg (6), specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
 • CanMEDs rol communicator | communiceren, zorgverlener | medisch handelen
 • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 25 mei 2021

College over de stervensfase waarin onder andere de volgende onderwerpen aan bod komen: doodsoorzaken, levensverwachting, scenario's van het sterven op basis van onderliggend lijden en het Zorgpad in de Stervensfase.

Het college is verdeeld in drie delen:

 1. Sterfte in Nederland (epidemiologie)
 2. Het stervensproces en de weg er naar toe
 3. Zorg in de stervensfase

De nadruk ligt in het college op het tweede deel.

Leerdoelen

 • De student kan de sterfte in Nederland duiden aan de hand van de epidemiologie.
 • De student kan het stervensproces duiden en daarbij het sterfbed, de symptomen en de patronen daarbij benoemen.
 • De student kan de begrippen terminale en stervensfase uitleggen en dit communiceren met de familie.
 • De student kan de oorzaken van overlijden en de bijbehorende stervensscenario’s benoemen.  

In het onderwijs is het hoorcollege ook te gebruiken als actieve werkvorm. Bijvoorbeeld bij de gestelde vragen de video stil te zetten en in subgroepen de vraag laten beantwoorden, daarna het hoorcollege vervolgen waarin het antwoord wordt besproken.
 

Naar het materiaal
 

Licentie

Creative commons: by-nc
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 25 mei 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.