Handreiking Slechtnieuwsgesprekken
Onderwijsmateriaal

Handreiking Slechtnieuwsgesprekken

  • Aanbieder IKNL
  • Versie 2012
  • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 14 mei 2020

In de handreiking Slechtnieuwsgesprekken komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • De doelstellingen van het slecht-nieuwsgesprek
  • De 10 stappen van het slecht-nieuwsgesprek: de fasen (voorbereiding, uitvoering en nazorg) en daarin te nemen 10 stappen structureren van het slecht-nieuwsgesprek. 

De handreiking kan helpen bij het aanleren van de specifieke vaardigheden, het zelfvertrouwen vergroten en daarmee overmatige stress voorkomen. 

Voor deze richtlijn is een samenvattingskaart in zakformaat ontwikkeld. 

De handreiking en de richtlijn kunnen in het onderwijs als volgt gebruikt worden:

  • Laat studenten in kleine groepjes een veel voorkomend symptoom (pijn, delier, misselijkheid/braken, dyspnoe, obstipatie) beschrijven: kenmerken, oorzaken, behandelwijzen (medicamenteus, niet medicamenteus) en aan elkaar presenteren. Doe dit bij voorkeur aan de hand van een casus.
  • Oefenen met slecht nieuwsgesprekken tijdens vaardigheden onderwijs.
  • Op stage: studenten een slecht nieuwsgesprek laten bijwonen en observeren.
     

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal

 

Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieelonderwijs.

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 14 mei 2020
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.