Ethische toolkit
Onderwijsmateriaal

Ethische toolkit

  • Aanbieder KNMG
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, website
  • Versie 2018
  • Opleiding geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), huisarts, specialist ouderengeneeskunde
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 9 april 2021

Het KNMG heeft op haar website een ethische toolkit gepubliceerd die meerdere leerstijlen adresseert. De aangeboden leerpaden zijn: verdiepen, snelle informatie, discussiĆ«ren en zelf aan de slag.

Studenten kunnen zelfstandig navigeren in de website. De website voorziet in achtergrondinformatie, theorie, een stappenplan morele dilemma's, podcasts en discussieforum.
 

Naar het materiaal
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 9 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.