Ethische dilemma’s (casus)
Onderwijsmateriaal

Ethische dilemma’s (casus)

 • Aanbieder Pasemeco
 • Soort materiaal casuïstiek
 • Versie 2020
 • Opleiding basisarts niveau 7, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), hbo-verpleegkundige niveau 6
 • CanMEDs rol communicator | communiceren, zorgverlener | medisch handelen
 • Kosten nee
Voor vragen, neem contact op met:
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 12 december 2022

Werkvorm die studenten de mogelijkheid biedt begeleid een ethisch dilemma in de palliatieve zorg te herkennen, te analyseren en tot een besluit te komen aan de hand van casuïstiek. Bij de handleiding zijn drie casus met een dilemma gegeven. De eerste twee komen uit de praktijk van de zorg, de derde casus is onderwerp geweest van mediaberichtgeving. Er kan uiteraard ook gekozen worden voor eigen casuïstiek uit de praktijk van de docent of de co-assistent of voor een recentere casus uit de media. 

Leerdoelen

Met deze opdracht leert de student:

 • het herkennen en het formuleren van het ethische dilemma dat aanwezig is in de zorg rond een palliatieve patiënt in de praktijk of uit de (medische) actualiteit rond palliatieve zorg. 
 • het analyseren van het dilemma met behulp van een aantal vaste vragen en tot een gewogen besluit tot handelen komen.
 • de belangen kennen van de diverse betrokkenen, beschrijven en meenemen in de aanpak van het dilemma.
 • zicht te krijgen op zijn persoonlijke overwegingen en de rol van deze overwegingen bij het keuzeproces rond een moreel dilemma.
   

Naar het materiaal
 

Licentie

Creative commons: by-nc


Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Voor vragen, neem contact op met:
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 12 december 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.