Ethische Dilemma’s
Onderwijsmateriaal

Ethische Dilemma’s

 • Aanbieder Pasemeco
 • Soort materiaal casuïstiek, tekstueel
 • Type bron of lesonderdeel
 • Versie 2020
 • Opleidingsniveau bachelor (niveau 6), master (niveau 7), medisch specialist (niveau 8)
 • Zorgverlener geestelijk verzorgers, huisartsen, medisch specialisten, paramedici, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 7 april 2020

Deze werkvorm biedt de mogelijkheid studenten begeleid een ethisch dilemma in de palliatieve zorg te herkennen, analyseren en tot een besluit te komen aan de hand van casuïstiek. Bij deze handleiding zijn drie casus met een dilemma gegeven. De eerste twee casus komen uit de praktijk van de zorg, de derde casus is onderwerp geweest van media berichtgeving. Er kan uiteraard ook gekozen worden voor eigen casuïstiek uit de praktijk van de docent of de co-assistent of voor een recentere casus uit de media. Afhankelijk van de tijd kunnen er een of meerdere casussen besproken worden. 

Middels deze opdracht leert de student:

 1. Het herkennen en het formuleren van het ethische dilemma dat aanwezig is in de zorg rond een palliatieve patiënt in de praktijk of uit de (medische) actualiteit rond palliatieve zorg. 
 2. Het analyseren het dilemma met behulp van een aantal vaste vragen en tot een gewogen besluit tot handelen komen.
 3. De belangen kennen van de diverse betrokkenen beschrijven en meenemen in de aanpak van het dilemma.
 4. Zicht te krijgen op zijn persoonlijke overwegingen en de rol die deze al dan niet meespelen bij het keuzeproces rond een moreel dilemma.
   

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal

Licentie

Creative commons: by-nc


Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieelonderwijs.

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 7 april 2020
Contact Palliaweb
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meld je dan hier aan voor de PZNL-nieuwsflits. Suggesties voor, of vragen aan de redactie? We horen graag van je!