End of Life: Terminal phase and decision to resuscitate or not (lessenreeks)
Onderwijsmateriaal

End of Life: Terminal phase and decision to resuscitate or not (lessenreeks)

  • Aanbieder UMCG Learning Community Global Health
  • Soort materiaal lespakket
  • Opleiding basisarts niveau 7, geestelijk verzorger, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, huisarts, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 4 april 2021

Dit (Engelstalig) onderwijs bestaat uit een lessenreeks met een openingsseminar, twee groepsbijeenkomsten en een afsluitend seminar, waarbij end-of-life issues centraal staan.

Er worden literatuursuggesties en opdrachten per bijeenkomst gegeven. Studenten krijgen onder andere de opdracht om vier personen in hun omgeving te bevragen op hun wensen en overwegingen rond reanimatie. Hierover vindt een nabespreking plaats in de groep.
 

Naar het materiaal
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 4 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.