Dood op verzoek (video)
Onderwijsmateriaal

Dood op verzoek (video)

  • Aanbieder 2Doc
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, video of animatie
  • Versie 1994
  • Opleiding geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), huisarts, kaderarts
  • CanMEDs rol gezondheidsbevorderaar | maatschappelijk handelen, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 7 april 2020

Documentaire (55 minuten) over Cees van Wendel de Joode die ALS heeft. Zijn huisarts stelt vast dat de dood onafwendbaar is, waarop Cees kenbaar maakt dat hij euthanasie wil. Deze documentaire volgt het hele proces van euthanasie: van de gesprekken van de huisarts met Van Wendel de Joode tot en met de avond waarop hij de gevraagde injecties toedient.

Het toont ook een deel na de euthanasie: het ondersteunen van de echtgenote (Anhoinette) en een stuk met de gemeentelijk lijkschouwer. In de documentaire is goed te zien wat de rol van de huisarts is in het proces van euthanasie, daarnaast is het ook goed te zien wat euthanasie met hem doet. De impact van euthanasie op patiënt, naaste en zorgverlener komen aan bod in deze krachtige documentaire.

Dit materiaal kan daarom goed dienen om studenten duidelijk te maken:

  • Inhoudelijk: Wat is de rol van de huisarts in het proces van euthanasie (wat zijn de stappen hierbij)?
  • Proactieve zorgplanning (ook wel: advance care planning): op tijd de juiste acties te ondernemen om de euthanasie in gang te zetten bijvoorbeeld.
  • Communiceren over levenseinde: Juridische aspecten rondom euthanasie (hoewel dit redelijk beknopt aan bod komt).
  • Persoonlijk: Reflectie over hoe de student zelf denkt over euthanasie. Wat vindt de student van de rol en professionaliteit van deze huisarts, bijvoorbeeld over de mate van betrokkenheid bij de patiënt?

Het materiaal kan onder meer gebruikt worden in het kader van coschap huisartsgeneeskunde of bij onderwijs over wet- en regelgeving en euthanasie als onderdeel van het vak.

Deze documentaire is wat ouder (1994), maar nog steeds relevant omdat het op een inzichtelijke wijze zowel de procedurele als de menselijke aspecten van euthanasie toont.
 

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 7 april 2020
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.