De weg van de minste weerstand (video)
Onderwijsmateriaal

De weg van de minste weerstand (video)

  • Aanbieder Jeroen Terlingen
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, video of animatie
  • Versie 2016
  • Opleiding geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, huisarts, mbo verpleegkundige niveau 4, verzorgende (IG) niveau 3
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, samenwerkingspartner | samenwerken, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 19 april 2021

Een video (4:32) over het dilemma van niet afgesproken reanimatiebeleid bij een palliatieve patiĆ«nt. Problemen die ontstaan door een gebrek aan vroegtijdige zorgplanning of advance care planning en de communicatie en afstemming tussen zorgprofessionals onderling worden in beeld gebracht. 

De film is in te zetten in een opdracht over het bespreken van het reanimatiebeleid bij palliatieve patiƫnten of bredere opdrachten rondom proactieve zorgplanning (ook wel: advance care planning).

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal


Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 19 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.